środa, 20 czerwca 2018 15:36

Mielczanin Jan Wanatowicz najlepszym uczniem Podkarpacia

Autor Marzena Gitler
Mielczanin Jan Wanatowicz najlepszym uczniem Podkarpacia

Jan Wanatowicz – siódmoklasista ze Szkoły Podstawowej nr 3 w zajął pierwsze miejsce w województwie podkarpackim ze względu na ilość tytułów laureata w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Uczeń klasy VII „c” uczestniczył wraz z towarzyszącymi mu nauczycielem matematyki, wicedyrektorem szkoły oraz klasowym kolegą w uroczystości wojewódzkiego podsumowania konkursów kuratoryjnych dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/18, która miała miejsce 12 czerwca w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie.

Jan na scenę wychodził trzykrotnie, otrzymując z rąk kurator oświaty Małgorzaty Rauch kolejno: statuetkę za II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego (opiekun p. Mirosław Kapinos), drugą statuetkę za II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Historii (opiekun p. Barbara Czaja) oraz dyplom i nagrodę za cztery tytuły laureata wojewódzkich konkursów przedmiotowych – poza wspomnianymi dwoma jeszcze tytuł laureata z matematyki (opiekun p. Aurelia Szczurek) i tytuł laureata z przyrody (opiekun p. Anna Rzeźnik).

Przypomnijmy, że uczeń mieleckiej „trójki” pokonał powtórki swego sukcesu z ubiegłego roku, kiedy to też za cztery tytuły laureata: z matematyki, przyrody, historii i języka polskiego znalazł się na pierwszym miejscu w województwie.

Podczas rzeszowskiej gali na scenę wyszedł także inny uczeń SP-3 Mielec – Jakub Pazdro z VII „c”. Zaproszoy został na uroczystość, gdyż uzyskał dwa tytuły w wojewódzkich konkursach przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty: z matematyki (opiekun p. Aurelia Szczurek) i z przyrody (opiekun p. Anna Rzeźnik). Nasz siódmoklasista otrzymał dyplom i nagrodę.

Następnie wręczono dyplomy uznania dla nauczycieli-opiekunów naukowych uczniów. W kolejnej części gali nagrodzono szkoły. Wicedyrektor mieleckiej placówki Mirosław Kapinos został zaproszony na scenę jako drugi po dyrekcji jednej ze szkół podstawowych z Dębicy i miał przyjemność odebrać zaszczytny tytuł „Szkoły przyjaznej utalentowanym uczniom”.

Warte podkreślenia jest to, iż wojewódzkie wyróżnienie mielecka szkoła otrzymuje po raz siódmy, z czego piąty raz z rzędu. SP 3 z 11 tytułami laureata i 6 tytułami finalisty wojewódzkich konkursów przedmiotowych uplasowała się – jak w ubiegłym roku szkolnym – na drugim miejscu w województwie. Na kolejny już sukces w dziejach szkoły – zajęcia miejsca na podkarpackim podium (z czego piąty z rzędu) – oprócz Jana Wanatowicza i Jakuba Pazdro oraz ich opiekunów pracowali: z matematyki – laureatka Martyna Róg (opiekun p. Aurelia Szczurek), z przyrody – laureatka p. Anny Rzeźnik – Alicja Pazdro i finaliści – Aleksandra Śliwińska, Jakub Brzozowski (opiekun p. Anna Rzeźnik) oraz Jakub Kołc i Maja Kopera (opiekun p. Anna Bielaska-Furman), z historii: laureaci Hubert Bryła, Jakub Kołc oraz finaliści Mikołaj Ryszka i Mateusz Moryl (opiekun p. Barbara Czaja) oraz laureat z języka angielskiego Alan Stanos (opiekun p. Agnieszka Szumilas).

Uczniom-laureatom i finalistom oraz opiekunom naukowym dziękujemy za budujące statystyki: I miejsce indywidualnie ucznia na Podkarpaciu, II miejsce szkoły w województwie oraz I miejsce szkoły w mieście i powiecie. Spośród 22 laureatów z mieleckich szkół podstawowych aż połowa to wychowankowie Szkoły Podstawowej nr 3.

inf. i foto: UM Mielec

Mielec - najnowsze informacje

Rozrywka