czwartek, 11 kwietnia 2019 12:23

Mielec. Kronospan do policji: Zgromadzenie wiąże się z poważnym ryzykiem

Autor Joanna Frydrych
Mielec. Kronospan do policji: Zgromadzenie wiąże się z poważnym ryzykiem

Jutro, 12 kwietnia w Mielcu odbędzie się się trzeci protest przeciwko działalności zakładu Kronospan na terenie miasta. Czy udział w zgromadzeniu wiąże się z poważnym ryzykiem, jak twierdzi Kronospan?

Jak dowiedzieliśmy się od rzecznika prasowego mieleckiej policji, do ochrony zgromadzenia zadysponowane zostaną siły z jednostek drogowych oraz prewencyjnych.
Fragment ul. Wojska Polskiego od skrzyżowania z drogą, prowadzącą do miejscowości Trześń do skrzyżowania z drogą prowadzącą do bram Kronospanu będzie wyłączony z ruchu.

Do Komendanta Powiatowego Policji w Mielcu wpłynęło pismo od przedstawicieli spółki, tyczące się jutrzejszego zgromadzenia, w treści którego możemy przeczytać:

“W związku z zamieszczeniem w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mielcu informacji o planowanym zgromadzeniu publicznym w okresie od 12.04.2019 r. godz. 15:00 do 14.04.2019 r. godz. 20:00, na terenie SSE Euro-Park przy ul. Wojska Polskiego w Mielcu (pas drogi powiatowej, działki nr ew. 80/18 i 48/5), którego celem jest: „Publiczne wyrażenie niezadowolenia przez społeczność lokalną z uciążliwej działalności zakładu KRONOSPAN Mielec Sp. z o.o. ponad przeciętną miarę i jego szkodliwego oddziaływania na zdrowie oraz godne warunki życia mieszkańców miasta i okolic.”, działając w imieniu Spółki KRONOSPAN Mielec, wnosimy o zabezpieczenie Zgromadzenia przez odpowiednio liczną grupę funkcjonariuszy Policji, ze względu na niebezpieczeństwo zagrożenia życia i zdrowia, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mienia Spółki w znacznych rozmiarach (...).
Jednocześnie wskazujemy, iż Organizator Zgromadzenia nie posiada zezwolenia na wykorzystanie pasa drogi powiatowej w sposób szczególny, wydanego przez uprawniony organ, jakim w przypadku drogi powiatowej jest Starosta. Drogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym wymaganiami Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. W przypadku innego wykorzystania drogi, określanego jako wykorzystanie dróg w sposób szczególny, którym jest m.in. zgromadzenie publiczne, działania takie wymagają uzyskania zezwolenia. Obowiązek uzyskania zezwolenia nakłada na Organizatora art. 65 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, gdzie wskazano, że zgromadzenia, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, mogą się odbywać pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy oraz uzyskania zezwolenia na jej przeprowadzenie. Jednocześnie art. 65c Ustawy stanowi, iż organ wydający zezwolenie odmawia jego wydania w przypadku istnienia niebezpieczeństwa zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia wielkiej wartości, a także gdy impreza zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a nie ma możliwości zorganizowania objazdów niepowodujących istotnego zwiększenia kosztów ponoszonych przez uczestników ruchu drogowego (...).
Przede wszystkim jednak, planowane Zgromadzenie wiąże się z poważnym ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa tak jego uczestników, jak i pracowników Spółki oraz pozostałych mieszkańców Mielca, biorąc pod uwagę emocje towarzyszące organizacji Zgromadzenia oraz wydarzenia z zeszłorocznych protestów. Nadto spowoduje istotne utrudnienia w ruchu drogowym na znacznym obszarze SSE, uniemożliwiając pracownikom Spółki oraz innych przedsiębiorstw dojazd do pracy – należy bowiem pamiętać, iż w wielu zakładach działających na terenie SSE pracownicy pracują również w sobotę i niedzielę.”


O proteście pisaliśmy tutaj.

Mielec - najnowsze informacje