sobota, 14 września 2019 06:51

Mielec: Podpisano umowę na budowę zbiorników retencyjnych

Autor Marzena Gitler
Mielec: Podpisano umowę na budowę zbiorników retencyjnych

4 września w Mielcu uroczyście podpisano umowę z wykonawcą I etapu budowy zbiorników retencyjnych.

Wraz z zawarciem umowy przez Prezydenta Miasta Mielca Jacka Wiśniewskiego z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach której Mielec otrzyma ogromne dofinansowanie na projekt obejmujący budowę układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec, ogłoszony został przetarg na realizację I etapu projektu.

Najkorzystniejszą w ramach kryteriów ceny oraz okresu gwarancji zaproponowała firma Inżynieria Rzeszów Spółka Akcyjna i to ona będzie Wykonawcą budowy zbiorników retencyjnych, które w przeciągu piętnastu miesięcy pojawią się między ul. Solskiego a Kusocińskiego.

Uroczyste podpisanie umowy przez Prezydenta Miasta Mielca Jacka Wiśniewskiego, przy udziale Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Mielca Pawła Pazdana oraz przedstawicieli Wykonawcy - Prezesa Zarządu Inżynierii Rzeszów Spółka Akcyjna Grzegorza Króla i Członka Zarządu Arkadiusza Rudego, miało miejsce w nowo wybudowanym budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu.

Do zadań Wykonawcy należeć będzie budowa: kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, pompowni ścieków, przyłącza energetycznego oraz układu sterowania pompownią, a także przebudowa instalacji oświetlenia zewnętrznego.

- Na tę inwestycję mieszkańcy Mielca czekali wiele lat. Problem podtopień w centrum miasta powracał wraz z każdym silniejszym deszczem. Teraz, za sprawą zbiorników retencyjnych, kłopoty się skończą. Cieszy fakt, że na ten cel otrzymaliśmy ogromne dofinansowanie, co wpłynie na usprawnienie pracy związanych z przedsięwzięciem – mówi Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski.

- Prace zaczniemy od robót rozbiórkowych, bo zbiorniki retencyjne zlokalizowane są pod istniejącą nawierzchnią asfaltową, na głębokości 4 – 5 metrów. Ze względu na taką głębokość, zabezpieczymy ściany wykopu przed ewentualnym osunięciem. W związku z możliwością pojawienia się wody gruntowej uruchomimy system odwadniania. Po pracach betonowych nastąpi montaż rurociągów. Prace rozpoczniemy niezwłocznie po przekazaniu placu budowy. W zależności od charakteru prac, szacujemy, że na miejscu będzie około 15 – 20 stałych pracowników – wyjaśnia Prezes Zarządu Inżynierii Rzeszów Grzegorz Król.

Warto przypomnieć, że łączny koszt projektu pn. „Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec” wynosi 29 192 865,52 zł z czego 20 173 506,45 złotych stanowi dofinansowanie jakie Gmina Miejska Mielec otrzymała w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska. Koszt I etapu projektu to 12 172 080,00 zł.

inf, i foto: UM w Mielcu

zobacz też:

Mielec: 20 milionów na zbiorniki retencyjne

Mielec - najnowsze informacje