sobota, 14 stycznia 2023 09:22

Miliony dla Oświęcimia. Na co są te pieniądze?

Autor Norbert Kwiatkowski
Miliony dla Oświęcimia. Na co są te pieniądze?

Witold Kozłowski pełniący funkcję marszałka - przekazał w Oświęcimiu kolejne promesy w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Edukacyjny II.

Jak czytamy, są to pieniądze na zakup sprzętu komputerowego oraz wsparcie edukacyjne i psychologiczne uczniów.

- Łączna pula środków, które przekazujemy dzisiaj w Oświęcimiu to ok. 2,1 miliona złotych. Umożliwią one zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń cyfrowych niezbędnych do prowadzenia zajęć w szkołach, jak również wsparcie edukacyjne i psychologiczne uczniów. Około 208 laptopów, komputerów, tabletów, 44 tablice multimedialne i monitory interaktywne trafia do 89  szkół z powiatów chrzanowskiego, olkuskiego i  oświęcimskiego - podkreślił marszałek Kozłowski.

Pozyskany w ten sposób sprzęt komputerowy, urządzenia cyfrowe są użyczane uczniom i nauczycielom np. na czas pracy i nauki zdalnej lub dłuższej nieobecności ucznia spowodowanej chorobą lub niepełnosprawnością. Nowe urządzenia, pomoce dydaktyczne i oprogramowanie wpływają również na rozwój i przyspieszenie transformacji cyfrowej szkół. Uzupełnieniem działań jest sfinansowanie wydatków na pomoc edukacyjną i psychologiczną dla uczniów.

Info oraz foto: UMWM

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje