piątek, 3 lutego 2023 10:25

Myślenice. Co dalej z przedszkolem przy Lipowej? Radni nie podjęli decyzji o likwidacji, ale problemy pozostały

Autor Marzena Gitler
Myślenice. Co dalej z przedszkolem przy Lipowej? Radni nie podjęli decyzji o likwidacji, ale problemy pozostały

Rada Miejska w Myślenicach na ostatniej sesji nie zdecydowała się zagłosować za likwidacją Przedszkola Samorządowego nr 3 przy ul. Lipowej. Uchwała została zdjęta z porządku obrad, ale problemy pozostały.

Przypomnijmy, o powodach konieczności likwidacji Przedszkola Samorządowego nr 3 przy ulicy Lipowej w Myślenicach jeszcze przed sesją informował inicjator takiego rozwiązania, burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.

Zdaniem burmistrza przedszkole funkcjonujące w niewielkim budynku jednorodzinnym przedszkole przy ul. Lipowej nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Ma tylko dwie sale na dwóch różnych kondygnacjach. Uczęszcza do niego 36 dzieci, które spotykają się w dwóch grupach: 3 i 4-latków oraz 5 i 6-latków.

- W mojej ocenie takie warunki nie zaspokajają indywidualnych potrzeb dzieci, adekwatnych do ich wieku. W trosce o bezpieczeństwo dzieci zasadnym jest podjęcie działań zmierzających do likwidacji przedszkola, zapewniając jednocześnie miejsca dla tych dzieci w innych placówkach. Rozbudowa dwóch przedszkoli na terenie miasta przyczyni się do zwiększenia liczby grup przedszkolnych, a przede wszystkim tchnie nowoczesność, funkcjonalność, bezpieczeństwo dzieci. Będą to warunki do prowadzenia zajęć na miarę XXI wieku, stwarzające harmonijny rozwój dzieci, który zarówno dla nas jako jednostki prowadzącej, jak również dla rodziców powinien być najważniejszy – poinformował na stronie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice burmistrz Jarosław Szlachetka.

Na sesji 27 stycznia pojawił się projekt uchwały o zamiarze likwidacji Przedszkola Samorządowego nr 3 przy ulicy Lipowej w Myślenicach. Jak informował burmistrz przedszkole miałoby zakończyć swoją działalność 31 sierpnia 2023 roku. Argumenty, jakie się pojawiły to brak przystosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i tym samym brak zapewnienia bezpieczeństwa przedszkolaków.

Takie uchybienia z zakresu ochrony przeciwpożarowej występowały w Myślenicach nie tylko w Przedszkolu Samorządowych nr 3, ale też kilku innych placówkach na terenie miasta co najmniej od 2010 r. Od 2019 r. sukcesywne dostosowywano budynki przedszkoli do wymogów wynikających z przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. - Tylko w 2020 roku przeprowadziliśmy szereg prac w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Myślenicach, następnie w Przedszkolach nr 6 oraz nr 8. W Przedszkolu Samorządowym nr 5 od 2020 roku przygotowywana była stosowna dokumentacja, a w grudniu 2022 roku uzyskano pozwolenie na rozbudowę i przebudowę, które później zostało zaskarżone przez sąsiadów i prace budowlane zostały przesunięte w czasie. W Przedszkolu Samorządowym nr 1 wymagane remonty określone przepisami prawa będą wykonane w 2023 roku – przypomniała na stronie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice Małgorzata Ciemińska, naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Zdrowia UMiG Myślenice.

Największy problem z przystosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych jest ciągle w Przedszkolu Samorządowym nr 3. Jak podkreśla burmistrz, koszt dostosowania budynku do przepisów przeciwpożarowych będzie tu wysoki, stąd decyzja o likwidacji placówki, tym bardziej, że dla wszystkich dzieci są miejsca w innych przedszkolach samorządowych. - Dzieci od nowego roku szkolnego zostaną przeniesione zgodnie z wolą rodziców do innego przedszkola, proponować będziemy oddział przedszkolny oddalony od obecnego przedszkola o 750 m zwłaszcza, że obecnie dysponujemy 53 miejscami wolnymi w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie miasta i gminy. Natomiast nauczyciele, pracownicy obsługi, jeżeli wyrażą taką chęć, mogą być zatrudnieni w innych placówkach – poinformowała Małgorzata Ciemińska.

Argumenty te jednak nie przekonały radnych miejskich. Na wniosek radnego Tomasza Wójtowicza punkt został zdjęty z porządku obrad już na początku sesji. Zagłosowało za tym 11 radnych, przeciw byli wszyscy radni z komitetu burmistrza.

- Moim zdaniem zdjęcie punktu o likwidacji przedszkola przy Lipowej nie jest żadnym rozwiązaniem. Teraz sprawa przedszkola dalej jest zawieszona w powietrzu – uważa radny Czesław Bisztyga, który jednak sam zagłosował za zdjęciem tego punktu z porządku obrad. – Jeśli większość zagłosowała za zdjęciem z porządku obrad, to zapewne, nawet gdyby ten punkt pozostał i tak uchwała by nie przeszła – tłumaczy radny. Przede wszystkim błędem było takie niespodziewane zajęcie się tym tematem – podkreśla Bisztyga. - Wszystko powinno się zrobić w normalnym czasie, a nie teraz, nagle. Skoro w przedszkolu jest tak źle, to po co we wrześniu robiono tam nabór – przypomina radny. - Przecież oni doskonale wiedzieli, że są takie warunki. Poza tym wszystkie zalecenia jakie dostała dyrektorka zostały wykonane. Oni oparli się teraz na ekspertyzie jakiegoś architekta. Ta ekspertyza zawiera zalecenia, które byłyby obowiązujące, gdyby ten obiekt był w tym momencie budowany. Trzeba by go dostosować do wszystkich wymogów: unijnych, bezpieczeństwa i sanepidowskich. Nie można jednak odnosić ich do budynków, które były budowane 20 czy 30 lat temu. Tam są całkiem inne warunki do spełnienia. Jeżeli tam brakuje na przykład hydrantów, to  nie jest to problem, żeby je uzupełnić. Gdybyśmy zobaczyli inne przedszkola, nie tylko w gminie Myślenice, to tam wcale nie zawsze są lepsze warunki. Gros przedszkoli jest niedoinwestowanych, bo oświata to zawsze była taka kula u nogi, więc myślę, że połowę można by zamknąć natychmiast – uważa radny. Co dalej z przedszkolem przy Lipowej? – Należałoby podjąć inicjatywę, żeby nie robić naboru we wrześniu i pozwolić tej placówce zwyczajnie zakończyć funkcjonowanie – mówi Czesław Bisztyga.

fot. UMiG Myślenice i Pixabay.com, ed. własna

Myślenice - najnowsze informacje

Rozrywka