czwartek, 24 września 2020 14:08

Myślenice. Nauka pływania dla uczniów dzięki programowi „Umiem pływać”

Autor Wiktoria Mitura
Myślenice. Nauka pływania dla uczniów dzięki programowi „Umiem pływać”

Gmina Myślenice otrzymała rządowe wsparcie finansowe w wysokości 60 tysięcy złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację programu „Umiem pływać” w roku 2020.

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Rekrutacja odbyła się jeszcze w styczniu bieżącego roku i możliwość zapisania na zajęcia miały dzieci ze wszystkich szkół podstawowych w Gminie Myślenice.

Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania, który będzie realizowany na Krytej Pływalni Aquarius w Myślenicach. Pandemia koronawirusa przerwała zajęcia od marca, natomiast od września do końca 2020 roku program będzie realizowany.

Główne cele programu to upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych oraz efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej, w tym przypadku pływalni.

- Nabór do programu „Umiem pływać” był prowadzony we wszystkich Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Myślenice i zgłosiło się 344 uczniów ze wszystkich placówek. Ten projekt przede wszystkim daje możliwość wyrównywania szans w dostępie do infrastruktury sportowej w szczególności uczniów, zamieszkałych na terenach wiejskich, gdzie nie ma basenu. Edukacja w zakresie nauki pływania, umożliwi dzieciom w przyszłości bezpieczne korzystanie z akwenów wodnych i zapewni ich odpowiedni rozwój. Doświadczenie z poprzednich lat pokazuje, że uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności, czy sprawności fizycznej – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Cele programu „Umiem pływać”

Program „Umiem pływać” prowadzony na terenie całego kraju przez Ministerstwo Sportu polega na zajęciach sportowych realizowanych w ramach programu powszechnej nauki pływania. To przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpływa także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.

Co istotne, pływanie postrzegane jest jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływający na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka,  przyczyniając się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu. Mali pływacy mają lepszą koordynację ruchową, są bardziej sprawni, wykazują większą odwagą od niepływających rówieśników. Ćwiczenia w wodzie i pływanie to również jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korygowania wad postawy.

Równie istotna jest kwestia zapobiegania wypadkom. Co roku w Polsce dochodzi do wielu wypadków nad wodą, czego skutkiem są utonięcia. Skutecznym działaniem  zapobiegawczym  jest posiadanie umiejętności pływania, a także świadomość zagrożeń, na jakie narażone są osoby korzystające z otwartych akwenów, na co autorzy programu „Umiem pływać” zwracają szczególną uwagę, podczas jego realizacji.

Myślenice - najnowsze informacje