czwartek, 29 listopada 2018 14:14

Myślenice. Nawet 25 000 zł na otwarcie działalności gospodarczej

Autor Mądry Natalia
Myślenice. Nawet 25 000 zł na otwarcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ogłasza nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy /w ramach uwolnionego limitu środków KFS, tj. zwrotów niewykorzystanych przez pracodawców środków/ w terminie do 30.11. br.-

W 2018r. środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przyznawane Pracodawcom, których wnioski będą spełniać wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych przez Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetów, w ramach których będzie realizowane wsparcie:

  1. kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub w województwie zwodach deficytowych
  2. kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy
  3. kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

W związku z tym, że Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach dysponuje ograniczoną ilością środków KFS - wysokość wsparcia, o którą może ubiegać się  jeden pracodawca składając Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wynosi:

  • w przypadku mikroprzedsiębiorstw – 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 4 tys. zł na jednego uczestnika i 40 tys. zł na firmę w bieżącym roku.
  • w przypadku pozostałych pracodawców – 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 4 tys. zł na jednego uczestnika i 40 tys. zł na firmę w bieżącym roku.

    O środki z KFS może ubiegać się każdy pracodawca, który zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.  Środki można przeznaczyć m.in. na kursy, szkolenia, studia podyplomowe i egzaminy, badania lekarskie i psychologiczne, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu.Wnioski o przyznanie środków z KFS można składać: w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach, ul. Michalusa 18 (Parter – pok. nr 4) lub przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną (wymagany podpis elektroniczny) na adres: krgo@praca.gov.plInformacje dotyczące omówienia zasad przyznawania środków KFS w 2018 roku na kształcenia ustawiczne pracowników i pracodawcy można uzyskać telefonicznie pod nr tel. : 18/ 353 63 07 wew. 268 lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu, pok. 20 (III piętro).

    Info: PUP Gorlice

Myślenice - najnowsze informacje