piątek, 5 lipca 2019 11:11

Myślenice. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Które są najbardziej oblegane?

Autor Joanna Frydrych
Myślenice. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych. Które są najbardziej oblegane?

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych jest w trakcie. 28 czerwca zostały listy uczniów zakwalifikowanych do przyjęcia w danej placówce. 9 lipca o godzinie 15.00 mija termin, do którego należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w wybranej szkole, polegający na dostarczeniu oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Sprawdziliśmy, które spośród myślenickich szkół są najbardziej oblegane.

Według danych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Myślenicach w szkołach w powiecie myślenickim w tym roku przygotowano 2 300 miejsc, co przekłada się na 72 oddziały. To ponad dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Większa ilość miejsc wiąże się z faktem, iż w tym roku do pierwszych klas liceum wybierają się uczniowie III klas gimnazjum oraz ostatnich klas szkół podstawowych.
Absolwenci VIII klas podstawówek od początku roku szkolnego 2019/2020 będą mogli wybierać między czteroletnim liceum ogólnokształcącym, pięcioletnim technikum i branżową szkołą I stopnia prowadzoną specjalnie dla nich, podczas gdy byli gimnazjaliści (zgodnie z poprzednimi zasadami) spędzą trzy lata w liceum lub cztery w technikum, chyba że wybiorą szkołę branżową I stopnia, która jednak będzie prowadzona inaczej niż dla byłych ósmoklasistów.
Spośród Myślenickich szkół największym zainteresowaniem kandydatów, cieszy się II LO im. Tytusa Chałubińskiego. Co ciekawe zarówno licea ogólnokształcące jak i technika odnotowały duże zainteresowanie wśród uczniów. Drugą, najbardziej obleganą placówką okazało się Technikum Turystyczno-Gastronomiczne.
Jeżeli chodzi o profile, to uczniowie najchętniej wybierają klasy matematyczno-geograficzne oraz klasy językowe. W przypadku technikum, najpopularniejszym profilem jest organizacja turystyki.
Do wspomnianego II Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego zgłosiło się najwięcej chętnych. Na jedno miejsce przypadało tutaj 5,6 kandydatów.
W przypadku I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w ZSO Myślenicach na 1 miejsce było niespełna 3 chętnych. Chęć kontynuowania edukacji w Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. A. Średniawskiego zadeklarowało 77 uczniów, czyli niewiele ponad 2 osoby na miejsce.
Dużym zainteresowaniem cieszą się również technika. Do Technikum Turystyczno-Gastronomicznego w ZSP MSG na jedno miejsce przypadało 4,5 chętnych, a do Technikum w Zespole Szkół im. A. Średniawskiego niemal 3 osoby na jedno miejsce. Nieco mniej, 2,6 chętnych na jedno miejsce było w przypadku Technikum w ZST-E w Myślenicach.
Do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w ZST-E w Myślenicach na jedno miejsce zadeklarowało się 3 chętnych.

Szkołaliczba miejscliczba kandydatówI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusz Kościuszki w ZSO w Myślenicach238669II Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego w ZSP MSG Myślenice97548Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół i. A Średniawskiego w Myślenicach3277Technikum Turystyczno-Gastronomiczne w ZSP MSG w Myślenicach96427Technikum w zespole szkół im. A Średniawskiego w Myślenicach108321Technikum w ZST w Myślenicach192498Branżowa szkoła I stopnia Nr I w ZST-E w Myślenicach36113Branżowa szkoła I stopnia Nr I w ZST-E w Myślenicach dla młodocianych pracowników64 185

Statystyki innych szkół i wyniki naboru można śledzić na stronie: https://malopolska-posp.edu.com.pl

Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Myślenicach zapewnia, że dla większości chętnych są miejsca. 28 czerwca opublikowane zostały listy zakwalifikowanych do szkół. Listy zostały stworzone na podstawie zgromadzonych przez kandydatów punktów (na co składały się punkty za świadectwo, za końcowe oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów, punkty za egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny, za ukończenie szkoły z wyróżnieniem, za aktywność społeczną). Ustalone odgórnie punktowe minimum w liceach ogólnokształcących wynosiło 100, a dla techników 95 punktów, choć dyrektorzy placówek mogli ten limit zmienić. Teraz kandydaci mają czas na to, aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w wybranej szkole, dostarczając do niej oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Należy to zrobić w nieprzekraczalnym terminie do 9 lipca 2019 r.
Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach, Roman Pitak, zapytany o problemy związane z oświatową rządową reformą szkolnictwa, wynikające z konieczności przyjęcia do szkół ponadpodstawowych dwóch roczników stwierdził, że sytuacja ta nie stanowi dla placówki żadnego problemu. - W poprzednich latach było nawet więcej klas i zawsze znajdowaliśmy rozwiązanie. Możliwe, że zamiast ośmiu godzin lekcyjnych uczniowie będą musieli spędzić w szkole nieco więcej czasu, ale nie będą to rażące zmiany. Najchętniej zbudowalibyśmy jeszcze jedno skrzydło, co usprawniłoby działanie placówki, ale to jest zapotrzebowanie, które mamy od dawna, nie jest ono spowodowane reformą edukacji. Najlepiej byłoby, gdyby spełniły się przedwyborcze obietnice starosty odnośnie hali sportowej. Wtedy zmienilibyśmy dotychczasowe przeznaczenie niepełnowymiarowych sal do ćwiczeń, urządzając w nich sale lekcyjne – mówi wicedyrektor.
11 lipca rusza dodatkowa rekrutacja uzupełniająca do liceów i szkół ponadgimnazjalnych. Potrwa do 22 sierpnia. Jest to ostatnia szansa dla uczniów, którzy nie dostali się do wymarzonej szkoły w pierwszej turze. Wtedy też zostaną ogłoszone wolne miejsca w poszczególnych placówkach i oddziałach. Informacji na ten temat należy szukać na stronach internetowych liceów i szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub na tablicach ogłoszeniowych w placówkach.

Myślenice - najnowsze informacje

Rozrywka