środa, 4 września 2019 13:41

Myślenice: Wiemy, kim są nowi dyrektorzy szkół

Autor Anna Piątkowska-Borek
Myślenice: Wiemy, kim są nowi dyrektorzy szkół

Urząd Miasta i Gminy Myślenice przedstawił nowych dyrektorów placówek oświatowych działających na terenie gminy. Swoją kadencję rozpoczęli wraz z nowym rokiem szkolnym.

Kto będzie rządził w myślenickich placówkach oświatowych?

Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach

– dyrektor Justyna Otfinowska (na okres 5 lat)

Wcześniej była dyrektorem Szkoły Podstawowej w Świątnikach Górnych (1 lipca 2013 – 31 sierpnia 2019). Jest absolwentem Akademii Pedagogicznej w Krakowie w zakresie matematyki ze specjalnością matematyka z informatyką.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach

– dyrektor Tadeusz Jarząbek (na okres 5 lat)

Jest nauczycielem języka polskiego, ma wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej. W latach 1999–2017 pełnił funkcję Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Myślenicach. Od 1 września 2017 był Wicedyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 w Myśleniach.

Zespół Placówek Oświatowych w Drogini

– dyrektor Jarosław Pietrzak (na okres 5 lat)

Jest nauczycielem historii oraz wychowania prorodzinnego, ma wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. W okresie od 17 marca do 31 sierpnia 2017 roku był Dyrektorem Muzeum Niepodległości w Myślenicach.

Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie

– dyrektor Marzena Pietrzak (na okres 1 roku)

Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada również certyfikat potwierdzający zaawansowaną znajomość języka angielskiego. Od 1 września 2010 roku była nauczycielem języka angielskiego w Gimnazjum oraz w Szkole Podstawowej w Głogoczowie.

Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach

– dyrektor Rena Rospond (na okres 5 lat)

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie filologii rosyjskiej. Ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie filologii polskiej. W latach 2000–2017 pełniła funkcję Dyrektora Gimnazjum w Krzyszkowicach. Od 1 września 2017 była Wicedyrektorem Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach.

Zespół Placówek Oświatowych w Osieczanach

– dyrektor Łukasz Drewienkiewicz (na okres 5 lat)

Ukończył studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie geografii z turystyką na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego oraz w zakresie wiedzy o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości. Od 2007 roku był nauczycielem wychowania fizycznego i podstawy przedsiębiorczości w Zespole Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach.

Zespół Placówek Oświatowych w Bysinie

– dyrektor Grzegorz Kotecki (na okres 5 lat)

Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku technika z informatyką. Ma przygotowanie pedagogiczne. Od 1 października 2009 roku był zatrudniony w Zespole Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Myślenicach na stanowisku Główny Specjalista – Administrator sieci.

Zespół Placówek Oświatowych w Borzęcie

– dyrektor Marzena Bylica (na okres 1 roku)

Od 2005 roku była Wicedyrektorem Szkoły Podstawowej nr 129 w Krakowie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie w zakresie nauczania początkowego. Ukończyła również Akademię Ignatianum w Krakowie, specjalność pedagog szkolny.

Myślenice - najnowsze informacje