czwartek, 27 czerwca 2024 10:19

Na sali obrad rozległy się oklaski. "Ta praca jest dla mnie pasją"

Autor Katarzyna Jamróz
Na sali obrad rozległy się oklaski. "Ta praca jest dla mnie pasją"

W środę (26 czerwca) podczas sesji radni miejscy, zdecydowaną większością głosów, udzielili burmistrzowi Brzeska, Tomaszowi Latosze, absolutorium za wykonanie budżetu gminy w 2023 roku. Decyzja ta została poprzedzona odczytaniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, która wysoko oceniła sprawozdanie z realizacji budżetu.

Skład orzekający Kolegium RIO podkreślił, że realizacja budżetu za 2023 rok spełniła wszelkie wymogi ustawy o finansach publicznych. Zanim doszło do głosowania nad absolutorium, burmistrz przedstawił raport o stanie gminy za 2023 rok, uwzględniając w nim wszystkie inwestycje zrealizowane w minionym roku. Wiele z nich to efekt prowadzonej od początku poprzedniej kadencji polityki zrównoważonego rozwoju gminy.

W głosowaniu nad wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza uczestniczyło 20 radnych. W pierwszym głosowaniu 16 radnych było „za”, trzech wstrzymało się od głosu, a jeden był przeciw. W głosowaniu nad absolutorium 19 radnych głosowało „za”, a jeden wstrzymał się od głosu.

Fot. UM Brzesko

"Z wielkim sercem i odpowiedzialnością"

Po ogłoszeniu wyników głosowania na sali obrad rozległy się oklaski. W imieniu radnych gratulacje burmistrzowi złożył Adrian Zaleśny. Przewodniczący Rady Miejskiej w krótkim przemówieniu podziękował włodarzowi Brzeska za ogrom pracy na rzecz rozwoju gminy i życzył dalszych sukcesów w realizacji nowych zadań. – Wynik obu dzisiejszych głosowań motywuje mnie do dalszej pracy. Nawet, jeśli ktoś ma inne zdanie, głosując przeciw lub wstrzymując się od głosu. Ta praca jest dla mnie pasją. Podchodzę do niej z wielkim sercem i odpowiedzialnością – podsumował Tomasz Latocha – Dziękuję wszystkim radnym, współpracownikom, kierownikom wydziałów Urzędu Miejskiego i szefom naszych spółek za dotychczasowe zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju naszej gminy. Dziękuję pani skarbnik Celinie Łanosze za wzorowe wykonywanie obowiązków w trudnej rzeczywistości, kiedy zarządzanie finansami wymaga wybitnej znajomości i przepisów. Dziękuję również mojemu zastępcy, panu Grzegorzowi Brachowi – dodał burmistrz.

Fot. UM Brzesko

Włodarz Brzeska podziękował również radnym poprzedniej kadencji, na czele z jej przewodniczącą Marią Kądziołką. Burmistrz podkreślił, że dotyczą one nie tylko osiągnięć poprzedniego roku, ale całej minionej kadencji. Wyraził nadzieję, że współpraca z obecnym składem Rady Miejskiej przyniesie równie dobre rezultaty dla rozwoju gminy.

Fot. UM Brzesko

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje

Rozrywka