piątek, 20 marca 2020 13:36

Proszowice: Nadzwyczajne posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Autor Manuel Langer
Proszowice: Nadzwyczajne posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

19  marca 2020 r. o godzinie 8:15 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta  Proszowicach w sali nr 8 rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zorganizowane przez Burmistrza  Gminy i Miasta Proszowice Grzegorza Cichego. Część z uczestników  spotkania łączyło się z grupą osób znajdujących się w sali na zasadzie  telekonferencji. Podczas spotkania omówione zostały główne zagrożenia  związane z możliwością wystąpienia koronawirusa na terenie Gminy  i Miasta Proszowice oraz działania służące zapobieganiu  i przeciwdziałaniu rozpowszechniania się COVID- 19.

W  spotkaniu uczestniczyli Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice  Zbigniew Nowak, Sekretarz Urzędu Gminy i Miasta Proszowice Magdalena  Koperczak-Basta, Kierownicy Wydziałów Urzędu jak również Przedstawiciele  z SPZOZ w Proszowicach, Dyrektor Szpitala w Proszowicach Łukasz  Szafrański oraz Ordynator oddziału zakaźnego dr Zbigniew Jurek, dr Anna  Walencik oraz Pielęgniarka oddziałowa Elżbieta Luty, Prezes Zarządu  Wodociągów Proszowickich Waldemar Wołek, Komendant Gminny OSP Andrzej  Olender a także przedstawiciele służb mundurowych Komendant Powiatowej  Policji w Proszowicach Jerzy Groński wraz z Naczelnikiem Wydziału  Prewencji Damianem Zapart, Komendant Państwowej Straży Pożarnej  w Proszowicach Janusz Chawiński oraz Dyrektor Powiatowej Stacji  Sanitarno-Epidemiologicznej w Proszowicach Pani Katarzyna Bandoła,  którzy uczestniczyli w posiedzeniu poprzez wideokonferencję i łącza  telefoniczne.

Podczas posiedzenia kierownicy jednostek  przedstawili raport na temat przygotowania do ewentualnej sytuacji.  Przedstawiciele służb mundurowych poinformowali, iż wszelkie niezbędne  procedury zostały wdrożone oraz zapewnili o wzajemnej współpracy między  instytucjami. Każdy z uczestników spotkania omówił i przedstawił  wykonane dotychczas czynności związane z zapobieganiem rozpowszechnienia  się COVID-19.
Dyrektor powiatowej stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Proszowicach poinformowała, iż na 19 marca na terenie powiatu  proszowickiego objętych kwarantanną jest 14 osób.
Następnie Dyrektor  Szpitala przedstawił stan sprzętu jakim dysponują do walki  z koronawirusem jak również informację iż wystąpił jeszcze do Fundacji  Jerzego Owsiaka o sfinansowanie i przekazanie jeszcze dwu dodatkowych  respiratorów wspomagających oddychanie.
Ordynator Oddziału Zakaźnego  w Proszowicach Zbigniew Jurek jak również towarzysząca mu dr Anna  Walencik wyrazili swój niepokój dotyczący braku kadry lekarskiej na  wyżej wymienionym oddziale jest tylko 3 lekarzy jak również pielęgniarka  oddziałowa Pani Elżbieta Luty poinformowała iż pielęgniarki które były  zatrudnione na umowę zlecenie złożyły wypowiedzenia a pozostałe planują  albo zwolnienie lekarskie albo też złożenie wypowiedzenia ze względu na  stres jaki towarzyszy im podczas wykonywania swoich obowiązków w tej  obecnej sytuacji jak ujęła to Pani Elżbieta Luty najzwyczajniej się boją  o siebie i swoje rodziny. Dyrektor Szpitala poinformował, że podjął  decyzję o ograniczeniu odwiedzin oraz przyjęć na oddziały choć  pozostawił tę kwestię ordynatorom oddziałów szpitalnych. Zamknięto  zostały również przyszpitalne przychodnie z możliwością konsultacji  telefonicznej. Na chwilę obecną na oddziale zakaźnym znajduje się 15  łóżek z możliwością dostawienia kolejnych miejsc.
Marzena Migas  Dyrektor Centrum Obsługi Oświaty poinformowała o prawdopodobnym  przedłużeniu zamknięcia palcówek oświatowych w tym przedszkoli i żłobków  jednak czeka w dalszym ciągu na wytyczne. Od dnia 17 marca 2020 r  zostały również czasowo aż do odwołania zamknięte place zabaw i boiska  w celu zapobiegania ewentualnego rozpowszechnia ni się wirusa. Kierownik  Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Gołebiowska wraz  z podległymi jej pracownikami służy pomocą mieszkańcom gminy którzy jej  potrzebują. Komendant Gminny OSP Andrzej Olender poinformował iż akcję  pomocy jeśli taka zaistnieje zostaną zaangażowani druhowie z podległych  jednostek OSP z terenu Gminy Proszowice.

Burmistrz Grzegorz Cichy  w trakcie posiedzenia oraz analizie wypowiedzi zebranych gości  zasugerował publikacje Komunikatu z rekomendacjami dla placówek  oświatowych oraz Apelu dla osób starszych i o obniżonej odporności  z kolejnymi zaleceniami o rozsądne zachowanie i nie lekceważenie  zagrożenia oraz o konieczności zachowania szczególnych zasad higieny.

Zebrani jednomyślnie poparli inicjatywę dążącą do ograniczenia przez mieszkańców przebywania w dużych skupiskach ludzi.

Działania  profilaktyczne zostały również wdrożone w Urzędzie Gminy i Miasta  w Proszowicach, a także w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy.

O wszystkich podejrzeniach należy informować sanepid a miejskie jednostki mają obowiązek informować burmistrza.

Urząd Gminy na bieżąco monitoruje sytuację w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa mieszkańcom.

Info/foto: UMIGP

Proszowice - najnowsze informacje