poniedziałek, 11 maja 2020 11:38

Najnowsze dane na temat koronawirusa w gminie Proszowice

Autor Manuel Langer
Najnowsze dane na temat koronawirusa w gminie Proszowice

Urząd miasta i gminy Proszowice podał najnowsze dane nt.  sytuacji     epidemicznej w rejonie. Wszystkie udostępnione publicznie dane       przedstawione są na grafice.

Info/foto: UGIMP

Proszowice - najnowsze informacje