piątek, 25 września 2020 14:43

NIE dla zajęć stacjonarnych. TAK dla wyjazdów integracyjnych. Do jakich absurdów dochodzi na uniwersytetach?

Autor Emilia Gara
NIE dla zajęć stacjonarnych. TAK dla wyjazdów integracyjnych. Do jakich absurdów dochodzi na uniwersytetach?

1 października studenci powrócą na studia, ale nie koniecznie do akademickich murów. Dynamicznie rozwijająca się sytuacja zmusiła uniwersytety do zmiany harmonogramów i wybrania jednego z trzech trybów nauczania. Większość z nich przyjęła model mieszany oznaczający zdalne wykłady oraz stacjonarne ćwiczenia i warsztaty. Szalejąca epidemia koronawirusa nie zatrzymała, jednak obozów integracyjnych.

Na Łódzkim Uniwersytecie Medycznym taki obóz został zorganizowany przez Uczelnianą Radę Samorządu Studentów od 10 do 17 września w Murzasichle. Już 21 września łódzki sanepid potwierdził dodatni wynik testu na koronawirusa u dwóch uczestników obozu. W wyjeździe brało udział około 130 osób, które zostały objęte kwarantanną. Po kilku dniach liczba zakażonych wzrosła do 23, a u pozostałych uczestników wciąż przeprowadza się testy - poinformowała Urszula Jędrzejczyk - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi.

Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie nauczanie również będzie odbywało się w trybie hybrydowym. Uczelnia zrezygnowała ze stacjonarnych wykładów, ale nie z wyjazdu integracyjnego. ADAPCIAK to wyjazd integracyjno-szkoleniowy dla przyszłych studentów wpisany w uniwersytecką tradycje. Wyjazd został zainicjowany przez Samorząd Studencki i jest wyjazdem dobrowolnym. Tegoroczny obóz ma trwać od 8 do 11 października, a wszystkie miejsca są już wyprzedane! Było ich łącznie 60.

W tym roku wyjazd jest przygotowany przez zewnętrzną firmę, która jest zobowiązana do przestrzegania zaleceń GIS. Przed wyjazdem studenci wypełnią ankietę bezpieczeństwa oraz zostanie im zmierzona temperatura. Podróż do miejsca docelowego ma odbywać się ozonowanym autokarem. W wyjeździe udział mogą zabrać tylko osoby zdrowe. Kierowców i pilota będzie obowiązywać nakaz noszenie maseczek, a studenci dostaną takie zalecenie. W hotelu będzie przebywać tylko jedna grupa. Dodatkowo w obiekcie znajduje się izolatka. Pomieszczenia przed przyjęciem studentów zostaną ozonowane, obsługa hotelowa będzie również obowiązkowo nosić maseczki. Podczas pobytu wszystkie zajęcia będą odbywały się we własnej grupie w miejscu zamieszkania z dodatkowymi wycieczkami wyłącznie w plener - poinformowała Dorota Rojek-Koryzna Rzecznik Prasowy Uczelni.

Wyjazd będzie odbywał się w reżimie sanitarnym, zgodnie z zaleceniami GIS-u, ale warto zaznaczyć, że wirus często nie przejawia objawów, a osoby chore nie wiedzą, że są nosicielami. W wyjeździe biorą udział tylko osoby pełnoletnie. Czy “utrzymanie” wszystkich osób w jednym miejscu jest możliwe?

W zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 1 września 2020 roku w sprawie zasad działalności Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od 1 września 2020 roku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 czytamy:

W zakresie działalności naukowej i kulturalnej studentów oraz doktorantów, nadal zaleca się: wstrzymanie do odwołania organizacji wszelkich wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, integracyjnych oraz naukowych (tj. koncertów, konferencji, warsztatów, spotkań, i.in.), zgodnie z zaleceniami wydanymi przez Ministra Zdrowia, za wyjątkiem wydarzeń organizowanych z użyciem środków porozumiewania się na odległość.

Dodatkowo w tym samym zarządzeniu, w paragrafie 5 widnieje zapis:

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum kontakt bezpośredni kandydata na studia i do szkoły doktorskiej z innymi kandydatami i przedstawicielami Uczelni. Komunikacja z kandydatami powinna być prowadzona w formie elektronicznej lub telefonicznej.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy rzecznik Uniwersytet Pedagogicznego.

Decyzje dotyczące zajęć podejmuje każdy Rektor na uczelni indywidualnie i one dotyczą tylko zajęć. Wyjazdy grupowe podlegają pod wytyczne GIS-u, w których nie ma czegoś takiego jak opinia sanepidu czy wyjazd może dojść do skutku. Jeżeli organizuje to zewnętrzna jednostka, to ta jednostka spełnia wytyczne GIS-u i sanepidu. Nie ma potrzeby, aby ktokolwiek występował o opinię czy może gdzieś wyjechać, bo w ten sposób sparaliżowalibyśmy działania sanepidu" - poinformowała Rzecznik UP.

Tegoroczny wyjazd jest organizowany przez zewnętrzną firmę, a zalecenia rektora są tylko zaleceniami. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie to tylko jeden z wielu przykładów uczelni, w których dochodzi do sprzecznych działań. Rezygnacja z zajęć stacjonarnych, nie oznacza rezygnacji z wyjazdów integracyjnych. Nie ma zapisów, które regulowałyby tą kwestię, a zakażeń ciągle przybywa. Rozwiązaniem mogłoby okazać się testowanie uczestników wyjazdów, jednak sens tego działania jest tylko wtedy, gdy jego uczestnicy nie będą opuszczać miejsca zameldowania. Czy to jest możliwe? Alternatywą są spotkania integracyjne online, które na pewno nie zastąpią kontaktu z drugą osobą, ale zmniejszą ryzyko zakażenia i powstania nowego ogniska.

W dobie koronawirusa każde decyzje budzą kontrowersję i mają swoich zwolenników lub przeciwników. Obóz integracyjny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jest potwierdzeniem, że mimo przestrzegania reżimu sanitarnego, do zakażenia może dojść, zatem co robić?

Fot.: Pixabay

Kraków

Kraków - najnowsze informacje