wtorek, 4 stycznia 2022 05:44

Wadowice: Nieaktywni zawodowo seniorzy poszukiwani!

Autor Głos 24
Wadowice: Nieaktywni zawodowo seniorzy poszukiwani!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje o naborze uczestników do Klubu Seniora w Wadowicach, ul. Mickiewicza 19 na rok 2022.

Oferta Klubu Seniora jest kierowana do nieaktywną zawodowo osób w wieku 60 +, które chcą żyć w sposób aktywny i twórczy.

Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:

  • zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim,
  • zajęcia aktywności ruchowej,
  • zajęcia umysłowe (gry i zabawy logiczne, treningi pamięci, wykłady tematyczne),
  • możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju   ruchu samopomocy na rzecz osób potrzebujących w tym Seniorów, oraz wiele innych zgodnie z potrzebami uczestników.

Klub Seniora feruje 4 godziny zajęć codziennie od poniedziałku do piątku.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie deklaracji uczestnictwa wraz z załącznikami i złożenie dokumentów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00) w terminie od 31.12.2021 r. do 15.01.2022 r.

Deklarację uczestnictwa oraz załączniki można pobrać:

– w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. E. i K. Wojtyłów 4,

– ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach.

Inf. i foto: UM Wadowice

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje