niedziela, 24 listopada 2019 18:58

Niepełnosprawni wyruszą z Kraków Airport do Camino de Santiago

Autor Anna Piątkowska-Borek
Niepełnosprawni wyruszą z Kraków Airport do Camino de Santiago

Niebawem wyruszy piesza pielgrzymka niepełnosprawnych podopiecznych Fundacja im. Brata Alberta – Schronisko Radwanowice do Świętego Jakuba w Santiago de Compostela w Hiszpanii.

Organizację pielgrzymki wesprze Port Lotniczy „Kraków Airport” w ramach 11. edycji Programu Grantowego „Wspieramy Sąsiadów”, skierowanego do mieszkańców gmin sąsiadujących z lotniskiem w Balicach.

– Na wiosnę 2020 roku osoby z niepełnosprawnością intelektualną pod opieką pracowników i wolontariuszy Fundacji przejdą z Portugalii do sanktuarium. Pomysłodawcami do tego ważnego dla całego środowiska wydarzenia są Docia Ka i Arek Alex Tomasiak. Oczywiście potrzeba jeszcze kolejnych sponsorów. O wszystkich przygotowaniach będę informować na bieżąco – napisał Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji im. Brata Alberta, jednocześnie dziękując prezesowi i zarządowi Portu Lotniczego „Kraków Airport”.

Pielgrzymka osób niepełnosprawnych do Santiago de Compostela w Hiszpanii została wybrana przez Komisję Programową, w której skład weszli przedstawiciele Kraków Airport oraz gmin: Liszki i Zabierzów. Jak podaje organizator konkursu, komisja oceniała m. in. nowatorstwo, trwałość rezultatów oraz społeczne znaczenie. Zgłoszono łącznie 51 wniosków.

– W tym roku dużym zaangażowaniem wykazały się fundacje oraz stowarzyszenia. Dzięki ich aktywności Kraków Airport będzie mógł przyczynić nie tylko do przełamywania barier osób z niepełnosprawnościami, ale też ich integracji, promowaniu wiedzy i nauki wrażliwości wobec niełatwych życiowych sytuacji. Ponadto jak co roku Kraków Airport przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności poprzez dofinansowanie sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla czterech OSP. Wesprze też projekty, wynikające z konkretnych potrzeb społeczeństwa, które będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – informuje Port Lotniczy w Balicach.

Laureaci 11. Edycji Programu Grantowego „Wspieramy Sąsiadów”

1. Parafia Rzymskokatolicka w Czułowie – „Remont dachu po pożarze Kościoła Parafialnego w Czułowie”

2. OSP Liszki – „Zakup średniego zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Liszki”

3. Stowarzyszenie Przyjaciół Oświaty w Rząsce „Na 6+” – „piLOTting scientists / piLOTtażowi naukowcy”

4. OSP Balice – „Doposażenie oraz podniesienie bezpieczeństwa strażaków OSP Balice przy działaniach ratowniczo – gaśniczych”

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabierzowie Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi – „Zakodowani”

6. LKS Liszczanka Liszki – „Poprawa infrastruktury sportowej”

7. Samorządowe centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – „Na krakowską nutę”

8. OSP w Morawicy – „Dofinansowanie zakupu zestwu do wyważania drzwi i cięcia pedałów”

9. OSP Nielepice – „Urządzenie ratujące życie AED dla OSP Nielepice”

10. Fundacja im. Brata Alberta Schronisko dla Niepełnosprawnych w Radwanowicach – „Z Kraków Airport do Camino de Santiago”

11. Fundacja Wspólnota Nadziei – „Spotkania integracyjne w kolorze niebieskim na Farmie Życia”

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje

Rozrywka