wtorek, 12 stycznia 2021 16:38

Niepołomice. Będzie drożej za odpady. Czy podwyżki były konieczne?

Autor Marzena Gitler
Niepołomice. Będzie drożej za odpady. Czy podwyżki były konieczne?

W Niepołomicach, podobnie jak w sąsiednich Wieliczce i Gdowie radni zgodzili się na podwyżkę opłat za odpady. O tym dlaczego podwyżka była konieczna rozmawiamy z burmistrzem Niepołomic Romanem Ptakiem.

Panie burmistrzu, 7 stycznia Rada Miasta Niepołomice zadecydowała o podwyżce opłat za odpady. O ile wzrosną opłaty?

– Stawka za odbiór odpadów z domów prywatnych wzrośnie z 25 do 30 złotych od osoby miesięcznie.

Jak gmina zamierza wyrównać braki w budżecie za opłaty w związku z tym, że radni uchwalili podwyżki do kwoty 30 zł od osoby za odpady posegregowane i 60 za nieposegregowane, a projekt przewidywał nawet 39 zł?

– Przede wszystkim chcemy uszczelnić pobór opłat i poprawić ściągalność należności. Brakujące środki będzie trzeba znaleźć z innych klasyfikacjach budżetowych. To się wiąże z obcięciem innych, ważnych wydatków. Dziś jednak trudno jednoznacznie powiedzieć, z czego będziemy musieli zrezygnować.

Dlaczego gmina nie unieważniła drugiego przetargu?

– Po pierwsze: analiza wyników obu postępowań nie dawała podstaw uważać, że kolejny przetarg przyniósłby obniżkę cen. Po drugie: kończyła się poprzednia umowa i istniało realne niebezpieczeństwo, że gmina pozostanie bez umowy na odbiór odpadów.

Dlaczego gmina oszacowała tak dużą ilość odpadów biodegradowalnych, które przecież obecnie są bardzo drogie przy odbiorze?

– Nasze estymacje wynikają z twardych danych: wykonawca ma obowiązek dostarczać raport z ilości odebranych śmieci. I rok 2020 był rekordowy jeśli chodzi o wzrost odpadów z tej frakcji.

Dlaczego w ostatnich artykułach o odpadach  na stronie Miasta i Gminy Niepołomice jest informacja, że gmina nie jest w stanie określić ile będzie odpadów, kiedy zazwyczaj podczas ogłaszania przetargu podstawą do oszacowanie ilości jest kwota śmieci odebrana w poprzednim roku (z podziałem na ich frakcje)?

– Na podstawie danych z mijającego roku estymujemy ilość odpadów na kolejny rok, niezbędną do ogłoszenia przetargu. Jest to pewne założenie. Ale nikt nie jest w stanie przewidzieć ile ich będzie w rzeczywistości.

Jak zagłosowali za projektem poszczególni radni?

– Za uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/165/19 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym opowiedziało się 17 radnych. Przeciw zagłosowali Wojciech Ciastoń, Anna Front i Agata Zawadzka, nikt nie wstrzymał się od głosu, radny Waldemar Juszczyński był nieobecny.

Czy gmina podjęła jakieś działania, żeby zgłosić problem braku chętnych do przetargu i monopolu jednej firmy na przykład parlamentarzystom czy odpowiedniemu resortowi, czy Urzędowi Ochrony Konkurencji?

– Nie podjęliśmy decyzji odnośnie interwencji w UOKiK.

Czy gmina bierze pod uwagę zmianę naliczania opłaty np. od zużytej wody i kiedy ewentualnie może to zostać wprowadzone?

– Tak. Na zasadzie modeli matematycznych przetestujemy system naliczania w oparciu o zużycie wody. Obecnie jest zbyt wcześnie, aby mówić o konkretnych datach.

Czy gmina przygotowała jakiś program dla najuboższych, rodzin wielodzietnych, osób samotnych, dla których podwyżka jest zbyt wysoka, aby zmieściła się w ich budżecie? Co mogą zrobić?

– Takie rozwiązania nie są wpisane w uchwałę o stawkach za odbiór odpadów. Funkcjonują tu inne procedury związane między innymi z pomocą w ramach MGOPS.

Kiedy podwyżki wejdą w życie oraz kto i do kiedy musi złożyć nową deklarację?

– Jeśli uchwałą zostanie niezwłocznie opublikowana to podwyżki wejdą w życie od lutego. Nie będzie konieczności składania nowych deklaracji chyba, że od czasu złożenia ostatniej zmieniła się liczba domowników.

Dlaczego za kompostownik zaproponowano zaledwie 2 zł zniżki?

– Taka była decyzja Rady Miejskiej. Budżet gminy i tak dokłada tyle pieniędzy do systemu odbioru odpadów, że przyznawanie kolejnych zniżek byłoby nieodpowiedzialne. Równocześnie pamiętać należy, że korzystanie ze zniżki powoduje, że od danego domostwa nie są odbierane odpady biodegradowalne w ogóle.

Dziękuję za rozmowę.

zobacz też:

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje