piątek, 18 lutego 2022 12:04

Nowa atrakcja turystyczna jeszcze w tym roku! Ścieżka w koronach drzew powstanie w Ciężkowicach

Autor Katarzyna Jamróz
Nowa atrakcja turystyczna jeszcze w tym roku! Ścieżka w koronach drzew powstanie w Ciężkowicach

Małopolanie jeszcze w tym roku będą mogli korzystać z przyrodniczo-edukacyjnej ścieżki w koronach drzew, która wraz z edukacyjnym szlakiem nietoperzowym powstanie w Ciężkowicach. Województwo Małopolskie dofinansuje realizację tej inwestycji, a na ten cel przekaże 2 miliony złotych.

14 lutego (poniedziałek) list intencyjny podpisali marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Józef Gawron oraz burmistrz Ciężkowic Stanisław Kuropatwa. Ścieżka powstanie w ramach większego projektu, który zakłada rozbudowę Muzeum Przyrodniczego w Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej "Ziemia-Woda-Powietrze".

– Cieszę się z tego dnia, ponieważ domykamy już finansowo realizację tego projektu. To był trudny montaż finansowy, ale udało się go domknąć i dzięki temu region zyska kompleksową atrakcję, nie tylko z zakresu edukacji ekologicznej, ale również turystyczną

– powiedział marszałek Witold Kozłowski.

Województwo Małopolskie wspiera finansowanie tej inwestycji w postaci uzupełnienia wkładu własnego gminy, w łącznej wysokości 2,55 mln zł. Koszt zadania to ok. 15 mln. Pogórze Ciężkowickie to miejsce, które do tej pory słynęło m.in. z rezerwatu przyrody Skamieniałe Miasto. Budowa ścieżki to element szerszego projektu, ponieważ zakłada on rozbudowę Muzeum Przyrodniczego w Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz wykonanie nowego szlaku - nietoperzowego, który połączy „Centrum” ze ścieżką.

Termin zakończenia realizacji zaplanowano na przełom trzeciego i czwartego kwartału 2022 roku. Ścieżka będzie mierzyć ponad kilometr długości i pobiegnie koronami drzew, miejscami na wysokości nawet 22 m nad ziemią. Atrakcja będzie dostępna również dla osób z niepełnosprawnościami. Na całej trasie znaleźć się mają tarasy i punkty widokowe oraz miejsca do edukacji ekologicznej.

Przedstawiciele władz Województwa Małopolskiego i Gminy Ciężkowice 14 lutego podpisali umowę dotyczącą dofinansowania...

Opublikowany przez Ciężkowice Gmina Poniedziałek, 14 lutego 2022

Fot.: Małopolska.pl

Tarnów - najnowsze informacje