niedziela, 22 marca 2020 09:09

Nowe inwestycje na Zarabiu? Gmina ogłosiła przetarg

Autor Manuel Langer
Nowe inwestycje na Zarabiu? Gmina ogłosiła przetarg

Gmina Myślenice ogłosiła  przetargi na dzierżawę na okres trzydziestu lat dwóch atrakcyjnych  działek na Zarabiu. Zadaniem potencjonalnego inwestora będzie rozbudowa  bazy turystyczno-rekreacyjnej.

Jeden przetarg dotyczy terenu między  kładką wiszącą, a boiskiem do koszykówki przy Górnym Jazie, gdzie  mieści się plaża piaszczysta nad Rabą, natomiast przedmiotem drugiego  ogłoszenia jest pole biwakowe Prima przy tak zwanym „Małpim Gaju”.

-  Wydzierżawienie tych terenów na okres trzydziestu lat to nasz pomysł na  zwiększenie turystycznych i rekreacyjnych walorów w obrębie Zarabia,  które w okresie letnim staje się lokalną kolebką turystyki. W ogłoszeniu  przetargowym zasygnalizowaliśmy nasze pomysły na zagospodarowanie obu  działek, ale zdajemy się na inwencję twórczą potencjalnych inwestorów.  Chcielibyśmy, aby nowoczesna architektura i rewitalizacja tych miejsc  pozwoliła, że staną się obszarem spotkań nie tylko dla mieszkańców, ale  również przyciągną turystów do naszego miasta – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Postępowania przetargowe zostały  ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w  Myślenicach, a zainteresowani dzierżawą działek zobowiązani są do  złożenia swojej oferty wraz z koncepcją zagospodarowania terenu w formie  pisemnej oraz na dowolnym nośniku cyfrowym w siedzibie Urzędu Miasta i  Gminy Myślenice, Rynek 8/9, na Dziennik Podawczym w terminie do 27  kwietnia 2020 r. do godziny 14:00.

Plaża piaszczysta z zapleczem gastronomiczno-sanitarnym

Warunkiem  dzierżawy fragmentu działki nr 628/10 jest rozbudowa bazy turystycznej,  rekreacyjnej i gastronomicznej. W wyznaczonym miejscu miałaby powstać  kawiarnia lub restauracja, ogólnodostępne toalety dostosowane dla  niepełnosprawnych i rodziców przewijających dzieci, prysznice a także  mała architektura z ogródkiem kawiarnianym, dalszą rozbudową i  zagospodarowaniem plaży piaszczystej.

-  Na wydzierżawionym terenie inwestor będzie zobowiązany do wykonania  budynku na stałe związanego z gruntem o funkcji gastronomicznej  wyposażonym w ogólnodostępne toalety, prysznice czy przebieralnię.  Dzierżawca ma zapewnić funkcjonowanie tego miejsca co najmniej w okresie  od kwietnia do września każdego roku. Warunkiem dzierżawy jest też  bieżące utrzymanie plaży piaszczystej oraz estetyczne wyposażenie  ogródków i plaży w sprzęt z logotypami Miasta i Gminy Myślenice – wyjaśnia Mateusz Suder, zastępca burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.

Rewitalizacja dawnego pola biwakowego Prima

Przedmiotem  drugiego przetargu jest dzierżawa działki ewidencyjnej nr 628/52 o  powierzchni ponad 1,5 hektara przy ulicy Parkowej w Myślenicach, za  Parkiem Linowym w tzw. „Małpim Gaju”. Działka jest ogrodzona, zabudowana  budynkiem pawilonu mieszkalno-restauracyjnego oraz budynkiem  sanitariatów.

- Teren pola biwakowego Prima od lat  był zaniedbywany, a ma duże walory turystyczno-noclegowe i świetną  lokalizację w rekreacyjnej części Myślenic. W ogłoszeniu przetargowym  zasugerowaliśmy, by powstał tam budynek wraz z infrastrukturą  towarzyszącą funkcjonujący całorocznie o charakterze noclegowym i  konferencyjnym. W obrębie działki opcjonalnie mógłby powstać kompleks  samodzielnych domków noclegowych dla turystów oraz amatorów sportu i  rekreacji – dodaje burmistrz Jarosław Szlachetka.

Ogłoszenie przetargowe dzierżawy działki  dawnego pola biwakowego w programie funkcjonalno-użytkowym przedstawia  program obiektów zawierający co najmniej salę wielofunkcyjną,  restaurację lub kawiarnię, część noclegową, sanitariaty ogólnodostępne, a  także zagospodarowanie terenu poprzez małą architekturę, ławki, kosze,  stojaki na rowery, ścieżki pieszo-rowerowe, fakultatywne ścieżki  sensoryczne, tereny do grillowania, biwakowania oraz parkingi i  oświetlenie.

INfo/foto: UMM

Myślenice - najnowsze informacje