środa, 25 września 2019 09:19

Nowy dyrektor szpitala powiatowego. Kim jest?

Autor Manuel Langer
Nowy dyrektor szpitala powiatowego. Kim jest?

Dyrektor Łukasz Szafrański rozpoczął pracę w Szpitalu Powiatowym w Proszowicach.

Zarząd Powiatu Proszowickiego podjął w dniu 23 września 2019r. Uchwałę, powołującą Łukasza Szafrańskiego na stanowisko Dyrektora Szpitala Powiatowego w Proszowicach.

Nowy dyrektor już rozpoczął swoja pracę. Obecnie zapoznaje się ze szpitalem i jego personelem.

Łukasz Szafrański pracował ostatnio, jako menadżer w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Wcześniej pełnił m.in. funkcje: Dyrektora ds. rozwoju i kontroli, Z-cę Dyrektora Kontraktu, Kierownika ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych, Audytora, General Managera, Project Managera, Kierownika działu organizacji i nadzoru, Pełnomocnika ds. optymalizacji działalności. Brał udział w wielu kursach i szkoleniach.

Z CV Łukasza Szafrańskiego wynika, że jest menadżerem posiadającym doświadczenie w zarządzaniu placówkami służby zdrowia. W Szpitalu Klinicznym w Opolu odpowiadał za wielomilionowe inwestycje. M.in. koordynował pracę działów w pozyskaniu 63 mln zł z UE na remonty Oddziałów i zakupy nowego sprzętu oraz wyposażenia. Jednocześnie koordynował realizację 8 projektów finansowanych z UE. Przygotowywał oraz wdrażał „Program optymalizacji działalności szpitala”. Przeprowadzał audyty i kontrole.

Nowy Dyrektor Szpitala wykształcenie zdobywał w:

Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku: Prawo i Administracja. Specjalizacja: Prawo.
Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu. Zarządzanie – studia podyplomowe.
Krakowskiej Akademii im. A Modrzewskiego. Controlling – studia podyplomowe. Audyt wewnętrzny – studia podyplomowe.

Info: Starostwo Proszowickie

Foto: fb Szpital Proszowicki

Proszowice - najnowsze informacje