czwartek, 21 listopada 2019 13:54

Nowy Sącz: 20 milionów na rozwój oświaty

Autor Marzena Gitler
Nowy Sącz: 20 milionów na rozwój oświaty

13 listopada wiceprezydent Nowego Sącza Magdalena Majka odebrała z rąk wicemarszałka województwa małopolskiego Łukasza Smółki i zastępcy dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Sylwii Bednarczyk – Mikuli listy intencyjne, gwarantujące dofinansowanie pięciu projektów, zgłoszonych przez miasto Nowy Sącz.

Projekty dofinansowane zostaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Listy dotyczą realizacji czterech projektów z zakresu szkolnictwa zawodowego i jednego projektu na utworzenie miejsc przedszkolnych w Nowym Sączu. Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał na projekt "Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie miasta Nowego Sącza" kwotę 1 378 112 zł przy całkowitej wartości projektu 1 621 382 zł.

Zarząd Województwa przeznaczył także dofinansowanie na cztery nowosądeckie projekty z zakresu tworzenia i rozwoju Centrów Kompetencji Zawodowych. Na rozwój CKZ w obszarze turystyczno – gastronomicznym przyznano 3 458 277,53 zł (przy wartości całkowitej projektu 3 842 530,59 zł). Utworzenie CKZ w obszarze mechaniczno – górniczo – hutniczym zostanie dofinansowane kwotą 4 367 186,71 zł przy wartości całkowitej projektu 4 852 429,70 zł.

Dofinansowanie w kwocie 6 597 579,97 zł (przy wartości całkowitej 7 330 644,41 zł) uzyskał także projekt rozwoju CKZ w obszarze elektryczno – elektronicznym. Ostatni z projektów – utworzenie CKZ w branży administracyjno – usługowej zostanie dofinansowany kwotą 4 339 708,43 zł przy wartości projektu 4 821 898,26 zł. Łącznie na pięć wymienionych projektów do kasy miasta wpłynie ponad 20 mln złotych.

Zostaliśmy liderem w Małopolsce - mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. - Pozyskaliśmy 21 mln złotych na cztery projekty, które zostały przygotowane przez sądeckie szkoły i Urząd Miasta. Uzyskaliśmy najwyższą kwotę dofinansowania w całej Małopolsce - podkreśla prezydent i dodaje: - Stawiamy na szkolnictwo zawodowe. To jest gwarancja pracy dla młodzieży, ale także na rynku pracy brakuje tych zawodów. Będziemy rozwijać kompetencje uczniów i podnosić również kompetencje nauczycieli. Będziemy doposażać i projektować nowe sale dydaktyczne. Przez najbliższe trzy lata będzie się działo w sądeckiej oświacie - zapewnia prezydent Ludomir Handzel.

Działania w ramach poszczególnych projektów:

Projekt pt. "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym"

Projekt realizowany będzie w następujących placówkach: Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu, Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu.

Celem projektu jest nabycie dodatkowych kwalifikacji uczniów przez 115 uczniów, dodatkowych kompetencji zawodowych przez 495 uczniów, podniesienie kwalifikacji zawodowych  przez 21 nauczycieli przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu, organizację 235 staży zawodowych dla uczniów wśród lokalnych przedsiębiorców i pracodawców; tworzenie w ZSEM, ZS4 oraz CKZ warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie/adaptację w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 23 pracowni branżowych o wartości 2 158 585,08 zł (w tym m. in. wyposażenie pracowni konfiguracji serwerów wirtualnych i programowania, pracowni sieci światłowodowych pasywnych, pracowni systemów teletransmisyjnych, pracowni systemów energetyki odnawialnej), wypłaty pomocy stypendialnej dla 130 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, doradztwo zawodowe dla 65 uczniów i uczestnictwo 60 uczniów w kołach naukowych.

Łączna wartość projektu wynosi  7 330 644,41  zł w tym dofinansowanie 6 597 579,97 zł.

Projekt pt. "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno –gastronomicznym"

Projekt realizowany będzie w następujących placówkach: Zespół Szkół Gastronomicznych w Nowym Sączu, Zespół Szkół nr 5 w Nowym Sączu.

Celem projektu jest nabycie dodatkowych kwalifikacji uczniów przez 50 uczniów, dodatkowych kompetencji zawodowych przez 290 uczniów, podniesienie kwalifikacji zawodowych  przez 17 nauczycieli przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu, organizację 125 staży zawodowych dla uczniów wśród lokalnych przedsiębiorców i pracodawców; tworzenie w ZS nr 1 oraz ZS nr 5 warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie/adaptację w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 10 pracowni branżowych o wartości 545 226,50 zł (w tym m. in. doposażenie pracowni technologii gastronomicznej, pracowni hotelarskiej, pracowni cukierniczej), wypłaty pomocy stypendialnej dla 70 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, doradztwo zawodowe dla 50 uczniów.

Łączna wartość projektu wynosi  3 842 530,59  zł, w tym dofinansowanie 3 458 277,53 zł.

Projekt pt. "Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym"

Projekt realizowany będzie w następujących placówkach: Zespół Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu.

Celem projektu jest nabycie dodatkowych kwalifikacji uczniów przez 117 uczniów, dodatkowych kompetencji zawodowych przez 98 uczniów, podniesienie kwalifikacji zawodowych  przez 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu, organizację 152 staży zawodowych dla uczniów wśród lokalnych przedsiębiorców i pracodawców, tworzenie w ZSS oraz CKZ warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie/adaptację w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 15 pracowni branżowych o wartości 1 523 070,75 zł (w tym m. in. wyposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej, pracowni diagnostyki samochodowej, pracowni transportowej, pracowni CNC, pracowni automatyki przemysłowej), wypłaty pomocy stypendialnej dla 80 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, doradztwo zawodowe dla 60 uczniów.

Łączna wartość projektu wynosi  4 852 429,70  zł w tym dofinansowanie 4 367 186,71 zł.

Projekt pt. "Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej"

Projekt będzie realizowany w następujących placówkach: Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu, Zespół Szkół nr 2 w Nowym Sączu, Zespół Szkół nr 3 w Nowym Sączu, Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu.

Celem projektu jest nabycie dodatkowych kwalifikacji uczniów przez 90 uczniów, dodatkowych kompetencji zawodowych przez 250 uczniów, podniesienie kwalifikacji zawodowych  przez 14 nauczycieli przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu, organizację 165 staży zawodowych dla uczniów wśród lokalnych przedsiębiorców i pracodawców; tworzenie w ZSE oraz ZS nr 2, ZS nr 3, ZS nr 4 warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie/adaptację w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 9 pracowni branżowych o wartości 832 955,00 zł (w tym m. in. wyposażenie pracowni ekonomiczno – rachunkowej, pracowni włókienniczej, pracowni fryzjerskiej, pracowni projektowania i modelowania odzieży), wypłaty pomocy stypendialnej dla 40 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, doradztwo zawodowe dla 40 uczniów.

Łączna wartość projektu wynosi  4 821 898,26 zł, w tym dofinansowanie 4 339 708,43 zł.

inf. foto i wideo UM NS

Nowy Sącz - najnowsze informacje