czwartek, 1 września 2022 13:15

Nowy Sącz. Chcesz ubiegać się o dodatek węglowy? Na wniosek mieszkańców nastąpiła ważna zmiana

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Nowy Sącz. Chcesz ubiegać się o dodatek węglowy? Na wniosek mieszkańców nastąpiła ważna zmiana

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu informuje, iż zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez Mieszkańców Miasta Nowego Sącza, od 05.09.2022 r. wnioski o dodatek węglowy przyjmowane będą w siedzibie głównej ośrodka przy ul. Grunwaldzkiej 59A w Nowym Sączu (nie, jak do tej pory, przy ul. Śniadeckich).


Wnioski można składać:

  • osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Grunwaldzka 59A,
  • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).

W przypadku pytań lub wątpliwości prosi się o kontakt telefoniczny:
pod numerem 18 354 82 82, 18 444 36 24 wew. 206. w godzinach pracy Ośrodka: poniedziałek 8.00 do 16.00, wtorek do piątek 7.00 do 15.00.

Komu przysługuje dodatek węglowy?

Z dodatku węglowego mogą skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającym co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko jeden dodatek. W przypadku gdy w gospodarstwie wieloosobowym wniosek o dodatek węglowy złoży więcej niż jedna osoba, świadczenie otrzyma ta, która pierwsza złoży wniosek. Dodatkowo należy pamiętać, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Ważne!

Świadczenie nie przysługuje gospodarstwom domowym, które skorzystały z wsparcia, przewidzianego w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw tj. zakupu węgla po cenie 996,60 zł brutto za tonę.

W jakiej kwocie wypłacany jest dodatek węglowy?

Dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych i jest on przyznawany jednorazowo. Zgodnie z zapisami ustawy informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie wysyłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.

Inf.: UMNS

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje