poniedziałek, 5 sierpnia 2019 11:27

Nowy Sącz. Konkurs na dyrektora MCK Sokół

Autor Joanna Frydrych
Nowy Sącz. Konkurs na dyrektora MCK Sokół

Samorząd województwa ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora wojewódzkiej instytucji kultury – Małopolskiego Centrum Kultury w Nowym Sączu. Kandydaci na to stanowisko swój udział w konkursie będą mogli zgłaszać do 4 września. Wśród wymaganych dokumentów najważniejsza będzie koncepcja funkcjonowania MCK SOKÓŁ, zawierająca program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja, w skład której będzie wchodzić 2 przedstawicieli Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2 przedstawicieli załogi MCK SOKÓŁ, 2 przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję oraz 3 przedstawicieli Województwa Małopolskiego.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz te dotyczące wymagań dostępne na stronie internetowej:

Biuletyn Informacji Publicznej

We wtorek, 30 lipca Zarząd Województwa Małopolskiego odwołał dotychczasowego dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu - Pana Antoniego Malczaka.

To pierwsza zmiana na stanowisku dyrektora od 1983 roku. W świetle przepisu, odwołanie dyrektora samorządowej instytucji kultury wymaga zasięgnięcia opinii m.in.: ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez instytucję. W tej sprawie Zarząd Województwa Małopolskiego pozyskał wszystkie wymagane opinie.

1 sierpnia br. decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego została powołana osoba, która będzie pełniła obowiązki dyrektora instytucji do czasu powołania nowego dyrektora. Jest nią Pani Liliana Olech - dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej BWA SOKÓŁ, główny specjalista ds. upowszechniania sztuki profesjonalnej.

Info: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje