sobota, 21 września 2019 11:12

Nowy Sącz: MCK Sokół wyróżnione za ochronę dziedzictwa kulturalnego

Autor Marzena Gitler
Nowy Sącz: MCK Sokół wyróżnione za ochronę dziedzictwa kulturalnego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpisał działalność Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk. Sądecka placówka jest pierwszą instytucją kultury w Polsce, której działalność została wpisana do tego rejestru.

Działalność Małopolskiego Centrum Kultury Sokół została w sierpniu 2019 wpisana do Krajowego rejestru dobrych praktyk na rzecz ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Rejestr działa od 2018 roku i stanowi bazę długofalowych działań instytucji, organizacji i grup nieformalnych na rzecz ochrony żywego dziedzictwa. Wpis działalności MCK Sokół do Krajowego Rejestru Dobrych Praktyk jest sytuacją bezprecedensową. Sądecka placówka jest pierwszą instytucją kultury w Polsce, której działalność została wpisana do tego rejestru.

Główne działania MCK Sokół obejmują: dokumentację, archiwizację i badania terenowe, organizację festiwali, przeglądów i konkursów, edukację - warsztaty, szkolenia, kursy, konsultacje, seminaria, studia, popularyzację i promocję - portale dedykowane poszczególnym programom oraz konferencje, kongresy, seminaria, wystawy i inne imprezy dedykowane kulturze tradycyjnej.

Krajowy Rejestr Dobrych Praktyk to efekt konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego ratyfikowanej przez Polskę w 2011 r., która zobowiązuje kraje członkowskie do prowadzenia krajowych rejestrów dobrych praktyk w tej dziedzinie.

Rekomendację wpisu – po gruntownej analizie działalności sądeckiej instytucji – przedłożyła Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rada ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, złożona z grona ponad dwudziestu pracowników naukowych z różnych ośrodków w Polsce. Jest to uznanie wieloletniej działalności i osiągnięć MCK Sokół w dziedzinie ochrony tradycyjnej kultury, jako działalności wzorotwórczej w skali kraju.

Pismo potwierdzające ten fakt, w imieniu wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego, przysłał sekretarz stanu Jarosław Sellin, który m.in. napisał: „Serdecznie gratuluję Wnioskodawcom, którzy podejmują wysiłek zachowania tradycji dla przyszłych pokoleń. Mam nadzieję, że wpis przyczyni się do promocji niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz zwiększenia świadomości ogółu społeczeństwa wagi przekazu międzypokoleniowego”.

MCK Sokół od kilkudziesięciu lat podejmuje w tej dziedzinie liczne inicjatywy. Jednym z takich przedsięwzięć jest Kongres Kultury Regionów, którego piąta edycja odbędzie się w dniach od 15 do 18 października br. W programie tego spotkania znajdą się dyskusje, warsztaty i koncerty. W Nowym Sączu będzie gościć ok. 300 regionalistów, znawców, miłośników i twórców kultury, artystów, naukowców i dziennikarzy, kierowników zespołów folklorystycznych z całej Polski.

inf. i foto: UMWM

Nowy Sącz - najnowsze informacje