piątek, 30 sierpnia 2019 06:48

Nowy Sącz: Otwarto nowy Dzienny Dom Seniora

Autor Marzena Gitler
Nowy Sącz: Otwarto nowy Dzienny Dom Seniora

Seniorzy z Nowego Sącza mają miejsce gdzie mogą wspólnie spędzać czas. Prezydent Ludomir Handzel, wraz z wiceprezydent Magdaleną Majką 20 sierpnia otworzyli Dzienny Dom Seniora przy ulicy Jagiellońskiej 37.

- Chcę podkreślić, że nie tylko opieka nad osobami starszymi jest ważna ale także ich aktywność – powiedział prezydent Ludomir Handzel. – Żyjemy coraz dłużej i w coraz lepszym zdrowiu, dlatego coraz ważniejsze jest to jak będziemy spędzać ten wolny czas. Myślę, że to nie ostatni tego typu projekt, który uda się nam zrealizować w tej kadencji.

Po uroczystym otwarciu, proboszcz parafii pw. Św. Kazimierza w Nowym Sączu ksiądz Jan Siedlarz poświęcił wyremontowany budynek. Seniorzy przygotowali dla gości upominki oraz odśpiewali ‘’Hymn Emerytów”.

W uroczystości wzięła także udział dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Luiza Piątkiewicz i dyrektor wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Małgorzata Kuśmierkiewicz.

W placówce całodniową fachową opiekę znajdą osoby starsze i niesamodzielne. Świadczone w Dziennym Domu Seniora usługi mają charakter nieodpłatny. Oferta skierowana jest do 60 niesamodzielnych osób, w wieku 60+ i do 45 opiekunów. Wsparcie dla seniorów jest realizowane dla grup rekrutowanych co 9 miesięcy.

Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie dziennej opieki dla sądeckich seniorów oraz ich aktywizacja poprzez poprawę samodzielności. Osoby korzystające z usług ośrodka mają zapewniony dojazd, wsparcie oraz wyżywienie podczas pobytu. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z usług opiekuńczo - pielęgnacyjnych oraz aktywizacyjno - usprawniających, przez 8 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku.

Pierwszy etap remontu prowadzony był od 8 stycznia 2019 r. Został zakończony 21 lutego, za kwotę wynikającą z przetargu - 253 993,04 zł brutto.

Inf. i foto: UMNS

Nowy Sącz - najnowsze informacje