piątek, 1 stycznia 2021 11:12

Nowy Sącz. W "Śniadeckim" powstanie oddział rehabilitacyjny

Autor Marzena Gitler
Nowy Sącz. W "Śniadeckim" powstanie oddział rehabilitacyjny

Podczas oststniej sesji Sejmiku Małopolskiego radni podjęli uchwałę w sprawie zmiany statutu Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu. W placówce powstanie nowy oddział.

Z wnioskiem do Zarządu Województwa Małopolskiego o dokonanie zmian w statucie, polegających na rozszerzeniu działalności leczniczej o świadczenia zdrowotne w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz utworzeniu komórki pod nazwą Oddział Rehabilitacyjny zwrócił się dyrektor placówki.

- Nowo utworzony Oddział Geriatryczny zostanie ukierunkowany na proces leczenia schorzeń ludzi starszych. Spośród wszystkich osób hospitalizowanych w szpitalu chorzy w wieku powyżej 65 roku życia stanowią blisko jedną trzecią pacjentów. W związku z utworzeniem ww. komórek organizacyjnych szpital podejmie kroki mające na celu zawarcie umów na udzielanie ww. świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rada Społeczna Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu pozytywnie zaopiniowała wnioskowane zmiany - informował wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz.

inf. i foto: UMWM

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje