wtorek, 29 czerwca 2021 11:15

Nowy Targ: Burmistrz z absolutorium

Autor Mirosław Haładyj
Nowy Targ: Burmistrz z absolutorium

Grzegorz Watycha Burmistrz Miasta Nowy Targ otrzymał absolutorium za rok 2020. 13 Radnych wyraziło pełną akceptację dla działań Burmistrza i podległych mu pracowników.

W trudnym ze względu na pandemię COVID-19 roku 2020, który przyniósł niespotykane w historii ostatnich lat wyzwania dla samorządu, władze Miasta Nowy Targ prowadziły racjonalną politykę finansową. Budżet Nowego Targu w poprzednim roku zamknął się nadwyżką operacyjną w wysokości 15 mln zł. Wskaźnik zadłużenia wyniósł 16% (29 mln zł), co stanowi zmniejszenia wskaźnika w porównaniu z początkiem pierwszej kadencji Grzegorza Watychy z wartości aż 47%.

Władze Nowego Targu aktywnie pozyskują środki z zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, co przełożyło się na ponad 20,5 mln dotacji w roku 2020. Pozyskane wsparcie dało możliwość wykonania inwestycji o wartości blisko 35 mln zł. Najważniejsze z nich to: przebudowa Miejskiego Ośrodka Kultury – 14,6 mln zł (zadanie wieloletnie wydatki za 2020 rok), inwestycje w transport miejski (zakup autobusów, przebudowa zajezdni) – 7,5 mln zł, inwestycje drogowe (przebudowa ulic: Ogrodowej i Bohaterów Tobruku) – 6 mln zł, rozbudowa systemu ścieżek rowerowych – 3,8 mln zł, inwestycje w zakresie ochrony powietrza – 1,1 mln zł.

Środki z budżetu Miasta przeznaczone były również na wspieranie sportu, rekreacji, kultury, promocji, edukacji i działań prospołecznych, w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa publicznego w warunkach zagrożenia epidemicznego.

W roku 2020 Miasto Nowy Targ opracowało kolejne projekty do dofinansowania, aby w kolejnych latach utrzymać wysoki poziom inwestycji odpowiadających na potrzeby mieszkańców i turystów, którzy coraz częściej odwiedzają Nowy Targ.

Inf. i fot.: UM Nowy Targ (Zbigniew Krauzowicz)

Podhale

Podhale - najnowsze informacje