środa, 28 kwietnia 2021 09:01

Obwodnica przy kąpielisku Kryspinów. Krakowanie i okoliczni mieszkańcy protestują

Autor Aleksandra Tokarz
Obwodnica przy kąpielisku Kryspinów. Krakowanie i okoliczni mieszkańcy protestują

Blisko 200 osób w zielonych kamizelkach spacerowało w proteście przeciwko planowaniu obwodnicy Liszek na terenach rekreacyjnych, przy popularnym kąpielisku Kryspinów. Wydarzenie miało charakter spontaniczny.

Krakowianie oraz okoliczni mieszkańcy, z zachowaniem reżimu sanitarnego, w godzinach popołudniowych wyszli na przechadzkę z transparentami. Protestowali przeciwko planowanej obwodnicy Liszek. Ta w założeniu ma przeciąć Cholerzyn – wieś w gminie Liszki, od zachodu graniczącą z Krakowem. Nie tylko ma ona przebiec przez centrum tej miejscowości, ale efektem jej powstania będą zburzone domy, ciężkie samochody przejeżdżające pod oknami mieszkańców, a także zniszczone tereny zielone - szczególnie te przy Zalewie na Piaskach, popularnie zwanym Kryspinowem.

Więcej na ten temat w artykule:

Obwodnica Liszek zniszczy Cholerzyn. Zagrożony także Zalew Kryspinów
Cholerzyn – wieś w gminie Liszki, od zachodu granicząca z Krakowem. Liczy ok. 1000 mieszkańców. Aktualnie przebiega przez nią droga wojewódzka DW780. W planach jest budowa obwodnicy Liszek. Z tym, że ma ona przebiec ... przez centrum tej miejscowości.

W inicjatywę Ratujmy Zalew zaangażowali się także Krakowianie, którzy przygotowali petycję do Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz do Marszałka Województwa Małopolskiego o zorganizowanie dyskusji publicznej i odrzucenie wariantu przebiegu obwodnicy przedstawionego przez Gminę Liszki.

Petycja, pod którą zbierane są podpisy przeciwników budowy drogi wojewódzkiej (obwodnicy) przy Zalewie Kryspinów dostępna jest TUTAJ.

Przypomnijmy, Stowarzyszenie „Ratujmy Cholerzyn” powstało z inicjatywy mieszkańców podkrakowskiej wsi Cholerzyn, na terenie której zlokalizowana jest znaczna część Zalewu na Piaskach. Wśród nadrzędnych celów statutowych Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie budowie obwodnicy Liszek w wariantach przebiegających przez zwartą zabudowę wsi Cholerzyn oraz Zalewu.

Członkowie Stowarzyszenia wciąż podkreślają, że nie protestują przeciwko obwodnicy, ale przeciwko sposobowi jej opracowania i trasie przebiegu. Do Stowarzyszenia mogą dołączyć wszyscy popierający jego cele, w tym miłośnicy Zalewu na Piaskach z całej aglomeracji krakowskiej i okolic.

fot. Stowarzyszenie Ratujmy Cholerzyn

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje