niedziela, 25 kwietnia 2021 10:15

Obwodnica Liszek zniszczy Cholerzyn. Zagrożony także Zalew Kryspinów

Autor Aleksandra Tokarz
Obwodnica Liszek zniszczy Cholerzyn. Zagrożony także Zalew Kryspinów

Cholerzyn – wieś w gminie Liszki, od zachodu granicząca z Krakowem. Liczy ok. 1000 mieszkańców. Aktualnie przebiega przez nią droga wojewódzka DW780. W planach jest budowa obwodnicy Liszek. Z tym, że ma ona przebiec... przez centrum tej miejscowości. Efektem będą zburzone domy, ciężkie samochody przejeżdżające pod oknami mieszkańców, a także zniszczone tereny zielone - szczególnie te przy Zalewie na Piaskach, popularnie zwanym Kryspinowem. Mieszkańcy rozpoczęli protest. Utworzyli stowarzyszenie, napisali petycję, teraz rozwieszają bannery. Czy te działania przyniosą skutek?

Członkowie Stowarzyszenia „Ratujmy Cholerzyn” podkreślają, iż nie są przeciwnikami budowy obwodnicy. Pragną jedynie, by ta nie została przeprowadzona w rejonie Zalewu na Piaskach, przez środek miejscowości Cholerzyn. – Wierzymy, że dzięki presji społecznej zostanie wypracowany wariant ekonomicznie, technicznie, społecznie i środowiskowo optymalny, który omija zwartą zabudowę, tereny cenne środowiskowo i rekreacyjnie – podkreślają.

Zamiast 20 lat analiz, kilka miesięcy „tajnych prac”

Pierwsza, obszerna koncepcja obwodnicy Liszek sporządzona została w lutym 2008 roku. W dokumencie przedstawiono kilka wariantów obwodnicy, jednak żaden z nich nie przebiegał w okolicy Zalewu na Piaskach. Ostatecznie do dalszego procedowania wybrany został tzw. wariant południowy, który zakładał ominięcie wsi Liszki od południa. Mimo, iż wariant południowy był w planach gminy obowiązujący przynajmniej do 2017 roku, a samorząd zainwestował już w jego przygotowanie środki finansowe, temat obwodnicy przestał być dyskutowany w przestrzeni publicznej. – Należy zaznaczyć, że każdemu, kto był zainteresowany budową domu lub zakupem nieruchomości na terenie Gminy Liszki, pokazywano, że planowana obwodnica ma być zlokalizowana na południe od Liszek, omijając Cholerzyn i Zalew w odległości rzędu kilku kilometrów – tłumaczy w imieniu Stowarzyszenia Ratujmy Cholerzyn Mariusz Baran.

Dyskusje w tym temacie trwają od 20 lat. Latem 2020 roku wśród mieszkańców pojawiły się plotki o planowanej nowej koncepcji obwodnicy Liszek. – Z niewyjaśnionych względów ma ona zostać poprowadzona przez Cholerzyn. Mieszkańcy nie zostali jednak poinformowani o żadnych planach, projektach, ani zamiarze gminy o przystąpieniu do opracowania nowych koncepcji obwodnicy Liszek. Nie było żadnych oficjalnych informacji – tłumaczy Mariusz Baran.

Na przełomie stycznia i lutego 2021 roku jeden z mieszkańców gminy zamieścił na portalu społecznościowym zdjęcie mapki zawierającej kilka wariantów obwodnicy Liszek. Wszystkie zakładały przeprowadzenie obwodnicy przez wieś Cholerzyn. Wśród nich znajduje się wariant preferowany przez gminę, przekazany oficjalnie do Zarządu Dróg Wojewódzkich, jako rekomendowany przez samorząd. – Wariant preferowany przebiega 100 - 150 m od plaż Zalewu na Piaskach, przechodzi przez centrum wsi Cholerzyn, dzieląc wieś na pół, a przede wszystkim biegnie 90 m od budynku szkoły podstawowej, pomiędzy zwartą zabudową jednorodzinną. Wariant ten zakłada wyburzenie kilkunastu domów, w tym nowo wybudowanych. Jeden z domów który musiałby zostać wyburzony, otrzymał pozwolenie na użytkowanie w 2020 roku – tłumaczy nasz rozmówca.

Mieszkańcy Cholerzyna postanawiają działać

31 grudnia ubiegłego roku Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na opracowanie „Wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Liszek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 780 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU)”, czyli pełnej dokumentacji, na podstawie której będzie można realizować budowę obwodnicy. W przetargu wskazano 18 miesięcy, jako termin przygotowania dokumentacji.

Wtedy mieszkańcy Cholerzyna postanowili działać. Założyli Stowarzyszenie „Ratujmy Cholerzyn” i przystąpili do protestów. W tej miejscowości zlokalizowana jest bowiem znaczna część Zalewu na Piaskach, zwyczajowo przez krakowian nazywanego Zalewem Kryspinów. Latem w tym miejscu weekendy i urlopy spędza dziesiątki tysięcy osób. Latem 2020 roku, ze względu na ograniczenia wyjazdów wakacyjnych, Zalew odwiedziły rekordowe ilości osób z całej aglomeracji krakowskiej. – Takich miejsc wokół Krakowa z czystą wodą i przygotowaną infrastrukturą służącą wypoczynkowi i rekreacji jest bardzo niewiele. Tym bardziej dziwi pomysł Gminy na poprowadzenie w tym terenie ruchliwej obwodnicy, która zniszczy to miejsce wypoczynku mieszkańców aglomeracji – tłumaczy przedstawiciel Stowarzyszenia. Ten teren jest także popularnym miejscem organizacji wydarzeń sportowych, jak np. Runmageddon, a także domem wielu gatunków zwierząt – zaskrońców, bobrów, saren, zajęcy czy bocianów.

Jak informuje nasz rozmówca, projekt do dziś nie został skonsultowany społecznie. Mieszkańcy otrzymali odmowę wglądu do dokumentów ze strony gminy Liszki.

Sprawa przekazana do ZDW

Przygotowaniem nowej koncepcji obwodnicy Liszek zajmuje się w tym momencie Zarząd Dróg Wojewódzkich. Władze gminy podkreślają, że nic nie jest przesądzone. Obecnie trwa jednak przetarg na wyłonienie firmy, która zajmie się przygotowaniem analizy wariantów poprowadzenia trasy. 25 marca Zarząd Dróg Wojewódzkich otworzył oferty złożone w przetargu. W przeciągu kilku tygodni spodziewany jest wybór wykonawcy, który przygotuje dokumenty dla inwestycji. ZDW nie zajęło jak dotąd stanowiska wobec petycji o zorganizowanie konsultacji społecznych. Mieszkańcy nie zamierzają składać broni. Jednocześnie podkreślają, że nie są przeciwnikami powstania obwodnicy w ogóle. Pragną jedynie, by ich głos został wysłuchany, a droga nie zniszczyła zarówno Zalewu na Piaskach, jak i całej miejscowości Cholerzyn.

fot. Stowarzyszenie „Ratujmy Cholerzyn”

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje