wtorek, 6 sierpnia 2019 08:18

Obwodnica Zatora – w końcu konkrety!

Autor Anna Piątkowska-Borek
Obwodnica Zatora – w końcu konkrety!

Obwodnica Zatora coraz bliżej? Na razie mamy przetarg.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i opracowań towarzyszących dla budowy obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28. Jak się dowiedzieliśmy, wykonawca, który zostanie wybrany w przetargu, przy projektowaniu ma zastosować metodykę i narzędzia BIM (ang. Building Information Modeling), uzyskać decyzje administracyjne i sprawować nadzór autorski nad robotami.

– Budowa obwodnicy Zatora , która połączy drogi krajowe nr 28 i 44 jest pilotażowym projektem GDDKiA z zastosowaniem technologii BIM. To nowoczesna technologia, w której stosuje się trójwymiarowe, cyfrowe modele obiektów, uwzględniające wszystkie niezbędne informacje, do wykorzystanie na każdym etapie inwestycji: od projektu przez realizację po odbiór prac – podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Wykonawca będzie musiał przygotować opracowania geodezyjno-kartograficzne, środowiskowe, geotechniczne, geofizyczne i gelogiczne, operaty wodnoprawne i uzyskać stosowne pozwolenia i zgody. Następnie wykona wielobranżowy projekt budowlany wraz z opracowaniami towarzyszącymi, niezbędnymi opiniami, pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami, postanowieniami i decyzjami administracyjnymi. Konieczne będą też wszystkie materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej (ZRID), specyfikacje techniczne, kosztorysy i dokumentacja projektu BIM.

Firmy, chcące podjąć to wyzwanie, mogą składać oferty do 5 września 2019 roku.

Przypomnijmy, że jest to już kolejny przetarg na budowę obwodnicy Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28.

– Pierwszy przetarg na obwodnicę Zatora zakładał realizację inwestycji w trybie Projektuj i buduj. Jednak oferty złożone przez zainteresowanych wykonawców znacznie przekraczały kosztorys. Teraz zdecydowaliśmy o rozdzieleniu etapu opracowywania dokumentacji od realizacji inwestycji. Szukamy wykonawcy dokumentacji projektowej, a po jej opracowaniu wyłonimy wykonawcę prac budowlanych – wyjaśnia GDDKiA.

Planowana obwodnica Zatora zdecydowanie odciąży centrum miasta – wyprowadzi ruch tranzytowy poza centrum, poprawi bezpieczeństwo i przepustowość.

– Usprawni się układ komunikacyjny i poprawią warunki ekologiczne mieszkańców miasta i gminy Zator, mieszkających w korytarzu dróg krajowych nr 28 i nr 44. Powstanie szansa na zwiększenie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji – podsumowuje GDDKiA.

Oświęcim - najnowsze informacje