piątek, 1 kwietnia 2022 08:45

Ochrona własności intelektualnej – prawo autorskie i nie tylko

Autor Artykuł sponsorowany
Ochrona własności intelektualnej – prawo autorskie i nie tylko

Własność intelektualna odnosi się do dóbr niematerialnych, które są ściśle związane z twórczością człowieka. Dlatego też każdy, kto działa twórczo w jakimś kierunku, powinien znać swoje prawa w tym zakresie. Własność intelektualna jest terminem po raz pierwszy użytym w 1888 roku, jednakże do jego wprowadzenia doszło prawie sto lat później – w 1967 roku. Dzieli się ona na dwa sektory, są to własność przemysłowa, zajmująca się, jak nazwa sugeruje, przemysłem oraz znane powszechnie prawo autorskie, odnoszące się przede wszystkim do wszelkiej działalności artystycznej. Jak chronić swoją własność intelektualną? Co dokładnie zaliczamy w jej skład oraz jakie korzyści może nieść ze sobą jej ochrona?

Co można zaliczyć do własności intelektualnej?

Tak jak zostało to powyżej wspomniane, własność intelektualną z założenia dzieli się na dwa sektory. Pierwszym z nich jest własność przemysłowa, do której w prawie polskim są zaliczone dobra niematerialne takie jak: wynalazki, znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, oznaczenia geograficzne, oraz tajemnicę przedsiębiorstwa, ochronę konkurencji i zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Prawa autorskie zajmują się natomiast przede wszystkim działalnością artystyczną. Zaliczają się do nich między innymi: filmy, utwory literackie, architektoniczne i muzyczne, obrazy, rzeźby, a także fotografie. Warto znać swoje prawa w tym zakresie, a w razie wszelkich problemów i niejasności zgłosić się do kancelarii prawniczej.

Korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej zawsze była zjawiskiem potrzebnym, lecz w obecnych czasach, z powodu rozpowszechniania własności w internecie, jest to znacznie bardziej wymagane. Ochrona własności intelektualnej daje wiele korzyści, takich jak: możność powołania się na prawo autorskie, bądź też własność przemysłową, w celu zabezpieczenia swoich interesów; zakaz kopiowania oraz rozpowszechniania własności intelektualnej; przysługujące prawo do kontroli utworów, będących zależnymi od własności intelektualnej; zakaz czerpania korzyści z własności intelektualnej, dla osoby nie będącej autorem; udostępnianie kontrolowane; zakaz udostępniania informacji na temat chronionej własności intelektualnej. Jak widać, ochrona własności intelektualnej może przynieść autorowi podmiotu wiele korzyści, dlatego też warto znać prawo dotyczące jej.

Jak chronić swoich praw?

W przypadku praw autorskich utworów, następuje automatyczna ochrona, od chwili ustalenia ich. Podczas gdy zaczyna z nich korzystać osoba nieuprawniona, autor ma możliwość pozwania jej. W przypadku własności przemysłowych, sprawa ma się nieco inaczej. Ochrona nastąpi dopiero po odpowiednich, w stosunku do rodzaju własności, procedurach, w sprawie których najlepiej skontaktować się z kancelarią prawną, aby mieć dokładną świadomość tego, w jaki sposób to wygląda. Każde z tych rozwiązań ma niestety limit czasowy, dlatego też pod tym względem najlepiej, aby wprowadzić rozwiązanie jakim jest wiedza utajona, gdyż nie trzeba wtedy przechodzić przez wiele procedur prawnych.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje