poniedziałek, 25 lutego 2019 14:24

Od marca ruszają e-dowody

Autor Mądry Natalia
Od marca ruszają e-dowody

Już od 4 marca br. będzie można składać wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, tzw. e-dowodu. Należy podkreślić, że dotychczas wydane dowody osobiste zachowają swoją ważność.

Dowód osobisty z warstwą elektroniczną (tzw. e-dowód) to wielofunkcyjny dokument, w którym umieszczone zostaną m.in. certyfikaty obecności, identyfikacji i uwierzytelnienia oraz opcjonalnie podpisu osobistego, co umożliwi bezpieczną komunikację obywatela np. z administracją publiczną. Nowe dowody z zewnątrz będą bardzo podobne do obecnie wydawanych, natomiast wewnątrz dokumentu znajdować się będzie warstwa elektroniczna z chipem, w którego pamięci - oprócz wskazanych wyżej certyfikatów - umieszczone zostaną w warstwie graficznej dane identyfikacyjne, w tym zdjęcie biometryczne.

E-dowód działa bezstykowo, co oznacza, że użycie warstwy elektronicznej dowodu odbywać się będzie przez włożenie lub przyłożenie dokumentu do specjalnego czytnika i wpisanie kodu PIN. Sposób użycia e-dowodu będzie zatem wyglądał podobnie, jak transakcja dokonywana za pomocą karty płatniczej.

Warto zwrócić uwagę, że nie zmienią się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego - będzie on nadal potwierdzał tożsamość i obywatelstwo oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Dla podróżujących e-dowód będzie dodatkowo posiadał szczególnie ważną cechę, ponieważ stanie się dokumentem podróży zgodnym z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Zawarcie w nim aplikacji ICAO (dokument podróży z cechą biometryczną „zdjęcie twarzy”) powinno zapewnić szybszą niż dotychczas odprawę na lotniskach. Nowy dowód ma ponadto służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej oraz do podpisywania dokumentów elektronicznych - podpis ten będzie tak samo ważny, jak  podpis dokonany własnoręcznie.

Wydawanie nowych dokumentów rozpocznie się w marcu 2019 r. Dowody z warstwą elektroniczną będą stopniowo zastępować dotychczasowe dowody - w miarę ich naturalnego procesu wymiany, np. z powodu końca ważności dotychczasowego dokumentu. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód będzie bezpłatna.

Info: UM Bielsko-Biała

Polska

Polska - najnowsze informacje