wtorek, 10 listopada 2020 08:31

Od nowego roku wzrosną emerytury i renty

Autor Wiktoria Mitura
Od nowego roku wzrosną emerytury i renty

Od nowego roku emerytury i renty będą wyższe – tak zapewnia rząd. Najniższe mają wynosić 1250 zł. Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie 937,50 zł. Czy takie kwoty będą wystraczające? Czy trudna sytuacja epidemiczna może zagrozić podwyżką?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt ustawy waloryzującej emerytury i renty w 2021 roku. Z założeń tego projektu wynika, że od 2021 roku emerytury i renty mają wzrosnąć – co najmniej o 50 zł brutto. W założeniach podkreślono, że pomimo corocznych podwyżek wysokość emerytur i rent nie jest wystarczająca w odniesieniu do kosztów utrzymania. Dlatego też, rząd proponuje zmiany w obowiązującej obecnie – waloryzacji.

Co to jest waloryzacja?

Wskaźnik waloryzacji zależy od wzrostu cen towarów i usług w gospodarstwach emeryckich oraz częściowo od wzrostu przeciętnych wynagrodzeń osób pracujących. Waloryzacja to pomnożenie świadczenia (brutto) z końca lutego przez ten wskaźnik. Oznacza to, że emerytury i renty wzrosną o 3,56 procenta. ZUS waloryzuje świadczenia z urzędu i nie trzeba składać wniosku. Wszyscy świadczeniobiorcy otrzymają decyzję z nową kwotą.

Zmiany w 2021 roku

Zgodnie z propozycją wszystkie emerytury i renty w 2021 r. wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji. Gwarantowana kwotą podwyżki 50 zł.Najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne mają być podniesione do 1250 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 937,50 zł.

W tym roku najniższa emerytura wynosi 1200 zł brutto

Tą kwotę otrzymują osoby, które nie zgromadziły wiele składek, ale mają wystarczająco długi staż ubezpieczeniowy (kobieta – 20 lat, mężczyzna – 25 lat). Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i najniższa renta rodzinna od marca także wzrośnie do 1200 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie wynosić minimum 900 zł brutto. Nowa kwota świadczenia przedemerytalnego podniesiona zostanie do 1210,99 zł brutto.

Dla porównania w tym roku emerytury wzrosły najmniej o 70 zł brutto dla emeryta, który ma odpowiedni staż. W przypadku braku wymaganego stażu, emerytura podwyższona była tylko o wskaźnik waloryzacji. Wyższe o co najmniej 70 zł brutto są także renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinne. Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosły o minimum 52,50 zł brutto, a emerytury częściowe – o co najmniej 35 zł brutto.

Waloryzacja wypłacanych świadczeń to tylko część podwyżek. Objęte są nią również dodatki i świadczenia pieniężne. Dodatki do emerytur i rent zostaną zwiększone o procentowy wskaźnik waloryzacji.

Jakie są dodatki do świadczeń emerytalno-rentowych?

 • Dodatek pielęgnacyjny
 • Dodatek dla sierot zupełnych
 • Dodatek kombatancki oraz dodatek kompensacyjny
 • Dodatek za tajna nauczanie
 • Dodatek weterana poszkodowanego
 • Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych
 • Świadczenia pieniężne dla osób deportowanych
 • Świadczenia pieniężne dla osób będących cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych
 • Ryczałt energetyczny
 • Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla
 • Ekwiwalent pieniężny z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawionych z przedsiębiorstw robót górniczych
 • Ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych

Trzeba pamiętać, że opublikowany projekt jest na razie tak zwaną wersją roboczą. Wiele rzeczy może się jeszcze zmienić, a na pewno będą wprowadzane poprawki.

Info: Dziennik Gazeta Prawna

Małopolska - najnowsze informacje