wtorek, 17 grudnia 2019 23:48

Chrzanów, Libiąż, Trzebinia: Segregacja śmieci – co się zmieni w nowym roku?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Chrzanów, Libiąż, Trzebinia: Segregacja śmieci – co się zmieni w nowym roku?

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych obowiązywać będą od 1 stycznia 2020 roku.

Pięć frakcji odpadów, w tym oddzielne gromadzenie bioodpadów, zniżki dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy zamiast oddawać odpady bio i zielone będą je kompostować we własnym kompostowniku i najważniejsze: powszechny obowiązek segregacji – to największe nowości w zasadach segregacji odpadów komunalnych, jakie czekają mieszkańców gmin: Chrzanów, Libiąż i Trzebinia od początku 2020 roku.

Wprowadzenie zmian do zasad segregacji na terenie gmin ZMGK wynika z obowiązku dostosowania obecnych przepisów do prawa krajowego i unijnego. Dzięki temu w całej Polsce będą obowiązywać te same reguły. Dotychczas gminy miały w tym zakresie pełną swobodę. Mogły ustalać własne wytyczne i stosować odmienne kolory pojemników.

Jednak zasady stosowane przez ZMGK już od lat były zbliżone do obecnie wprowadzanych ministerialnych wymogów. Dzięki temu teraz unikniemy większej rewolucji.

– Nie obawiajmy się nowości w przepisach. Prawda jest taka, że jeżeli dotychczas segregowaliśmy odpady, to zmiany będą niewielkie. W zasadzie będziemy musieli przyzwyczaić się tylko do oddzielania bioodpadów. Dużą różnicę odczują natomiast ci mieszkańcy, którzy teraz w ogóle nie segregują odpadów. Od stycznia nie będą już mieli takiej możliwości. Segregować musimy wszyscy. Takie są wymogi ogólnopolskich przepisów – tłumaczy Piotr Jaskólski, przewodniczący Zarządu ZMGK.

Co nowego w segregacji?

Od 1 stycznia 2020 roku zostanie wprowadzona segregacja na pięć frakcji. Każdemu rodzajowi odpadów został przypisany określony kolor pojemnika lub worka, tzn.: niebieski na papier, żółty na plastik i metale, zielony na szkło, brązowy na bioodpady oraz czarny na odpady zmieszane pozostałe po segregacji.

Osobny pojemnik na bioodpady to największa z nowości. Jest on przeznaczony na kuchenne odpadki warzywne i owocowe, obierki, skoszoną trawę, liście i kwiaty, drobne gałązki drzew i krzewów, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, a także skorupki jaj oraz fusy po kawie i herbacie.

W domach jednorodzinnych mieszkańcy będą mogli kompostować bioodpady i odpady zielone we własnym kompostowniku. Jeśli się na to zdecydują, jednocześnie rezygnując z ich oddawania w brązowym pojemniku lub do PSZOK, będą mogli skorzystać z bonifikaty i obniżyć swoją miesięczną opłatę za odpady, po złożeniu nowej deklaracji. Taka możliwość zostanie wprowadzona po podjęciu stosownej uchwały przez Zgromadzenie Związku na najbliższym posiedzeniu.

Poza bioodpadami, segregację na pozostałe cztery rodzaje odpadów już znamy i stosujemy od dłuższego czasu. Jednak należy mieć na uwadze, że od stycznia nie będzie już można używać worków lub pojemników innego koloru niż „przypisane” do danej frakcji.

Częstszy odbiór odpadów

Dodatkowa segregacja bioodpadów nie oznacza rzadszego odbioru pozostałych śmieci: segregowanych i zmieszanych. Różnicą jest wyłączenie z odbioru odpadów zielonych sprzed nieruchomości, które do tej pory były gromadzone w workach. Jednak dla mieszkańców nie powinno być to problemem, bo trawę, liście, kwiaty i drobne gałązki będzie można kompostować, gromadzić w brązowym pojemniku albo oddać do PSZOK.

Bioodpady z domów jednorodzinnych będą odbierane co dwa tygodnie od kwietnia do października i raz w miesiącu od listopada do marca. Natomiast z zabudowy wielorodzinnej – raz na tydzień (od kwietnia do października), a w pozostałym okresie raz na dwa tygodnie. Zbiórki odpadów segregowanych (pojemniki/worki żółte, zielone i niebieskie) oraz zmieszanych (pojemniki czarne) zostają bez zmian. Dokładne terminy można sprawdzać w aplikacji EcoHarmonogram.

Odpady, których nie segregujemy (np. gruz, odpady poremontowe, okna i drzwi, gabaryty, zużyty sprzęt) nadal będzie można oddawać do PSZOK-ów bez ponoszenia dodatkowych opłat. Każdy z trzech punktów będzie otwarty przez 3 dni w tygodniu, w tym w sobotę.

Tylko nieliczni złożą nowe deklaracje

Dla zdecydowanej większości mieszkańców zmiana przepisów nie oznacza konieczności składania nowych deklaracji (o ile nie nastąpiła np. zmiana liczby osób w domu). Złożą je tylko te osoby, które podejmą decyzję, że nie będą oddawać bioodpadów i odpadów zielonych do systemu (ani wystawiając je w brązowym pojemniku, ani odwożąc do PSZOK). Zamiast tego zagospodarują je we własnym zakresie zakładając kompostownik.

Obowiązkowa segregacja dla wszystkich

O obowiązku segregacji, który będzie dotyczył wszystkich mieszkańców bez wyjątku, muszą też pamiętać osoby, które dotychczas deklarowały jej brak. Od stycznia ich również obejmie ten wymóg. Mieszkańcy nie muszą natomiast martwić się o nowe pojemniki lub worki. Zarówno do domów jednorodzinnych, jak i zabudowy wielorodzinnej dostarczy je firma odbierająca odpady.

Żeby przygotować wszystkich mieszkańców do wprowadzenia nowych przepisów Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” prowadzi akcję edukacyjną #SEGREGUJna5 na Facebooku i swojej stronie internetowej, a także rozprowadza ulotki informacyjne wśród wszystkich mieszkańców. Wraz z ulotką każdy otrzyma też krótkie streszczenie najważniejszych zmian.

Źródło: ZMGK

Chrzanów - najnowsze informacje

Rozrywka