czwartek, 15 września 2022 08:48

OGŁOSZENIE

Autor Artykuł zewnętrzny
OGŁOSZENIE

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu na potrzeby Biura Powiatowego ARiMR w Oświęcimiu.

Wymagania minimalne :

·         Lokalizacja :  na terenie  Powiatu Oświęcimskiego,
·         Położenie: w istniejącym budynku, preferowane lokale w jak najbliższej odległości od przystanków komunikacji publicznej
i dworców.
·         Przeznaczenie nieruchomości: na cele biurowe z funkcją obsługi ludności.
·         Całkowita powierzchnia lokalu netto: około 310 m2, w tymokoło 100 m2 powierzchni  przechowalniczej - preferowany parter.
·         Punkt Obsługi Klienta: zalecane usytuowanie na poziomie „0”.
·         Ilość miejsc parkingowych: 10
·         Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami: budynek/lokal spełniający w tym zakresie wymogi obowiązującego prawa.
·         Dostępność gotowego lokalu: od dnia 1 stycznia 2024 r.

Dokumenty zawierające szczegółowy opis wymagań jakim powinien odpowiadać budynek/ lokalwraz z formularzem ofertowym, dostępne są w siedzibie Małopolskiego Oddziału Regionalnego w Krakowie
ul. Promienistych 1, V piętro, p.522 oraz na stronie internetowej www.gov.pl/web/arimr  w zakładce o ARiMR/Zamówienia publiczne/ Zapytania ofertowe/OR06-Małopolski.

Wszelkie informacje można uzyskać również telefonicznie pod numerami: 12 629 -80-37 , 12 629-80-78 lub 12 629-80-13.

Termin i miejsce składania ofert:zainteresowani mogą składać oferty do dnia 3 października 2022 r. do godziny 12:00 w siedzibie Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Krakowie,
ul. Promienistych 1, 31-481 Kraków, Dziennik Podawczy – V piętro.

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje