czwartek, 17 stycznia 2019 20:51

Opłata za przejazd autostradą A4 Kraków - Katowice ma być jeszcze wyższa!

Autor Anna Piątkowska-Borek
Opłata za przejazd autostradą A4 Kraków - Katowice ma być jeszcze wyższa!

Od 1 marca 2019 roku Stalexport Autostrada Małopolska, czyli koncesjonariusz odcinka autostrady A4 Katowice – Kraków, zamierza podnieść opłaty za przejazd.

Nowe stawki mają dotyczyć pojazdów o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony. Stalexport chce podnieść opłatę z 30 zł do 35 zł!

Jest to tym bardziej bulwersujące z uwagi na fakt, że Stalexport planuje w najbliższym czasie prace remontowe zarządzanego przez siebie odcinka autostrady A4. A te z pewnością będą miały negatywny wpływ na poziom ruchu.

Podwyżce sprzeciwia się GDDKiA, która po otrzymaniu wniosku od koncesjonariusza, zwróciła się z prośbą o rezygnację z planów podniesienia opłat. W ocenie GDDKiA, "decyzja o podwyższeniu opłaty dla pojazdów ciężarowych (które już w chwili obecnej są na granicy akceptowalności społecznej), z uwagi na prawdopodobieństwo przeniesienia się części ruchu na inne drogi w korytarzu, jest [...] nieoczywista z punktu widzenia przychodów Projektu".

Ponadto jest wysoce prawdopodobne, że wprowadzenie wyższych stawek może prowadzić do ogólnego niezadowolenia stałych użytkowników autostrady, a w efekcie może wywołać negatywne reakcje społeczne przejawiające się m.in. w krytycznej ocenie Projektu czy szerzej rzecz ujmując w zniesieniu aprobaty społecznej dla przedsięwzięć infrastrukturalnych realizowanych w partnerstwie między sektorem publicznym i prywatnym − zaznacza Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w piśmie skierowanym do Prezesa Zarządu Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Niestety, Stalexport ma prawo do podniesienia opłat za przejazd. Wynika to z Umowy Koncesyjnej, zawartej 19 września 1997 roku. GDDKiA nie ma umownych i prawnych podstaw do odrzucenia wniosku SAM S.A., dotyczącego podniesienia opłat. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zwraca się jedynie z prośbą o ponowne przeanalizowanie sprawy i rezygnację z podwyżek cen.

W ocenie GDDKiA zaproponowane przez Stalexport podwyżki są "niezasadne, uderzające bezpośrednio w kierowców i cały transport samochodowy".

Motoryzacja - najnowsze informacje