środa, 8 maja 2024 08:26

Opóźnienie remontu na Zwierzynieckiej i Kościuszki. A miało być zgodnie z planem...

Autor Katarzyna Domagała
Opóźnienie remontu na Zwierzynieckiej i Kościuszki. A miało być zgodnie z planem...

Jak informuje Miasto Kraków, ulice Zwierzyniecka i Kościuszki nie zostaną oddane do użytkowania po wakacjach. Wykonawca zwrócił się do Zarządu Dróg Miasta Krakowa z prośbą o wydłużenie czasu remontu. Urzędnicy zapowiadają, że termin zakończenia przebudowy tych ulic będzie nowy.

Przypomnijmy, że chodzi o remont ulic Zwierzynieckiej i Kościuszki, który rozpoczął się we wrześniu ubiegłego roku. Prace przebiegały bardzo powoli, stąd z pewnością prośba wykonawcy o wydłużenie czasu przebudowy.

Warto jednak zaznaczyć, że co jakiś czas pojawiały się zapewnienia ze strony ZDMK, jak i wykonawcy, że wszystko idzie zgodnie z planem. Tymczasem, okazuje się, że nie do końca..

Wykonawca we wniosku o aneks terminowy wskazuje, że w trakcie prac nastąpiły niezależne od niego czynniki, tj. utrudnienia i okoliczności wpływające na tempo realizacji robót, a co za tym idzie na termin ich zakończenia. Wymienia m.in.: kwestie niskich temperatur, wykonanie na podstawie protokołu konieczności bypassu na magistrali wodociągowej fi 800 umożliwiającym realizację prac na drugiej części mostu na Rudawie, konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza przedmiot umowy (np. dodatkowy odcinek sieci ciepłowniczej oraz większy zakres przyłączy kanalizacji opadowej) - czytamy na stronie Miasta Krakowa.

Przypomnijmy, że w ramach remontu ulicy Kościuszki, a także ul. Zwierzynieckiej zaplanowano m.in. wymianę torowiska, odnowienie chodników oraz kompleksową modernizację wszystkich sieci podziemnych. Dodatkowo wyremontowany zostanie mostek nad Rudawą oraz pętla tramwajowa "Salwator".

Głównym celem zadania jest poprawa komfortu jazdy tramwajami. Po zakończeniu prac składy będą jeździły ciszej i nie będą powodowały silnych drgań. Dodatkowo modernizacja pozwoli zwiększyć dostępność tego obszaru i przystosować ulice do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Fot.: krakow.pl

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka