wtorek, 23 lutego 2021 12:37

Ostrzegamy przed mitami o PIT-28

Autor Głos 24
Ostrzegamy przed mitami o PIT-28

Już naprawdę niewiele czasu zostało, do rozliczenia zeznania podatkowego PIT-28. Niestety, zarówno w internecie, jak i w ogólnych rozmowach podatników, pojawia się wiele mitów i przekłamań. Należy przed nimi ostrzegać, ponieważ z ich powodu podatnicy, pracując nad formularzem podatkowym, mogą popełnić błędy. Dlatego już teraz warto wyjaśnić dwa najpopularniejsze mity i sprostować jakie zasady faktycznie obowiązują podatników.

PIT-28 należy rozliczyć do końca stycznia

Mit ten wynika z uprzednio obowiązujących przepisów. Faktycznie, kiedyś deklarację PIT składało się do końca stycznia, następującego po danym roku podatkowym. Obecnie jednak ustawodawca zdecydował się wprowadzić inne terminy rozliczenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obecnie, PIT-28 należy przygotować od dnia 15 lutego, do końca lutego, roku następującego po danym roku podatkowym. W praktyce, rok 2020 należy więc rozliczyć do końca lutego 2021. Wyjątkiem mogą być terminy przypadające w dni wolne od pracy (np. w tym roku ostatni dzień lutego wypada w niedziele), więc podatnicy zgodnie z zasadami ustawy ordynacja podatkowa mogą rozliczyć się do poniedziałku 1 marca 2021 roku.

PIT-28 można rozliczyć wspólnie z małżonkiem

PIT-28 służy do rozliczenia indywidualnego podatników, nie można przygotowywać go wspólnie z małżonkiem. W przypadku wspólnego majątku małżonków, z zasady każdy z nich powinien rozliczać swoje dochody (przychody) samodzielnie, odrębnie i proporcjonalnie w stosunku do swojego udziału.

Co ciekawe, zgodnie z przepisami Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomimo tego, że podatku zryczałtowanego nie można rozliczać wspólnie, to przy tak zwanym najmie prywatnym podatnicy będą mieli inną możliwość prawno - podatkową. Zgodnie z art. 12 ust 8 ustawy - Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, obowiązuje przy dokonywaniu wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za cały dany rok podatkowy, chyba że w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek dokonywania wpłat na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

pit 28

Jeżeli pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa, to jeden z nich może opodatkować całość przychodów z najmu.

Zgodnie z art. 12 ust. 8a - Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków, wyrażony w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 6, dotyczy również lat następnych, chyba że w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód otrzymany został w grudniu roku podatkowego, małżonkowie zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków.

Powyższa zasada nie będzie jednak dotyczyć sytuacji, kiedy mieszkanie należy tyko do jednego z małżonków, w takiej sytuacji, gdy posiada on majątek odrębny, będzie rozliczać się w pełni samodzielnie.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje