czwartek, 2 marca 2023 10:07

Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Autor Tomasz Stępień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Niepodległość Ojczyny stanowiła dla nich pierwszorzędną wartość, za którą byli gotowi oddać życie. 1 marca, po raz kolejny wspominamy bohaterskie działania Żołnierzy Niezłomnych, oddając im cześć.

Krakowskie uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zorganizowali: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie dr hab. Filip Musiał oraz prezes Towarzystwa Parku im. dr. Henryka Jordana Kazimierz Cholewa.

Rozpoczęły się one od mszy świętej w katedrze na Wawelu, której przewodniczył metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Następnie uczestnicy przemaszerowali do parku Jordana, gdzie w Galerii Wielkich Polaków złożyli kwiaty i zapalili znicze przy pomnikach Niezłomnych. Podczas uroczystości został także odczytany Apel Pamięci, a kompania honorowa wykonała salwę honorową.

Niezłomni są synami i córkami Narodu Polskiego

– Przywołujemy pamięć o żołnierzach, którzy walcząc po II wojnie światowej z bronią w ręku, przeciwstawiali się usilnie narzuconej władzy komunistycznej. Celem zrzucenia jarzma sowieckiej okupacji aktywnie działało polskie podziemie niepodległościowe, w którym walczyło ok. 120-180 tys. Polaków. Ta niemała liczba pokazuje, iż w naszej bogatej i mocno doświadczonej historii nie brakowało patriotów, ludzi odważnych i niezłomnych. Dziś, choć nie znamy ich wszystkich z imienia i nazwiska, nie pozostają bezimienni. Są synami i córkami Narodu Polskiego, oddanymi najdroższej Ojczyźnie – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Bohaterom należy się cześć i chwała. Taka jednoznaczna powinna być polska polityka historyczna

Inicjatywę ustawodawczą w zakresie ustanowienia Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” podjął w 2010 roku śp. prezydent prof. Lech Kaczyński. Ustawa o nowym święcie został przyjęta rok później.

W uzasadnieniu dołączonym do projektu ustawy prezydent Kaczyński napisał:
Ustanowienie święta jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

– Warto przywołać wypowiedziane kiedyś przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego słowa: „Druga konspiracja była aż w istocie po kres Ludowej Polski w sensie pamięci zapomniana. Raz może padło stwierdzenie, że to też byli Polacy i to wszystko. To wszystko przez ponad 40 lat, dlatego też dziś musimy na nich skupić się szczególnie, także dlatego, że pierwsze lata III RP także dziwnie omijały ten okres, omijały w imię niesłusznych interesów, w imię pojednania z tymi, którzy w tamtych czasach walczyli często aktywnie po drugiej stronie. Pojednanie narodowe jest rzeczą słuszną, ale pojednanie musi być oparte o sprawiedliwość”. Okres omijania tematu Żołnierzy Niezłomnych szczęśliwie się skończył. Stali się stałym i trwałym elementem naszej pamięci narodowej. Święto 1 marca jest świętem narodowym – świętem całego narodu. Bohaterom należy się cześć i chwała. Trzeba mieć „tak” za „tak”, „nie” za „nie”. Taka jednoznaczna powinna być polska polityka historyczna – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Sztafeta pamięci

– Mam ogromną nadzieję, że Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych złączy wszystkich Polaków wokół idei i tradycji niepodległościowych. Wierzę, iż wychowanie nowej generacji Polaków, świadomych swojej historii i tożsamości narodowej, zależy w dużej mierze od dzielenia się wiedzą oraz zdobytym doświadczeniem – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Tym, którzy nie ulegli przemocy i pokusie dostosowania się do panującej władzy komunistycznej, winniśmy pamięć i szerzenie prawdy historycznej. Pielęgnowanie tradycji, przywoływanie faktów z dziejów Polski to nasza powinność i obowiązek. W ten sposób oddajemy hołd poległym oraz wypełniamy postawione przed nami zadanie – służbę Bogu i ludziom – mówił wojewoda Kmita.

Małopolska pamięta

Pamięć Żołnierzy Niezłomnych uczczono w wielu miejscach w całej Małopolsce. I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz uczestniczył wczoraj w uroczystościach na cmentarzu w Tarnowie-Krzyżu. Kierownik delegatury MUW w Tarnowie Bogusław Kania w imieniu wojewody będzie dziś obecny na popołudniowych uroczystościach w Radłowie.

– Wspólnie oddajemy cześć Bohaterom antykomunistycznego podziemia. Dzięki Nim żyjemy dziś w wolnej i niepodległej Polsce. Pamiętamy! – podkreśla I wicewojeowda małopolski Ryszard Pagacz.

***

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypada 1 marca, w rocznicę zamordowania przez komunistów ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa” – żołnierza ZWZ-AK, prezesa IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, a także sześciu innych działaczy WiN.

UB aresztował ppłk. Cieplińskiego 27 listopada 1947 r. w Zabrzu. Został poddany okrutnemu, trwającemu niemal trzy lata, śledztwu w więzieniu mokotowskim. 14 października 1950 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał go na pięciokrotną karę śmierci. 1 marca 1951 r., wraz z sześcioma współpracownikami, został rozstrzelany. Ciało pogrzebano w kwaterze „Ł” cmentarza Powązkowskiego w Warszawie. W 2007 r. ppłk Ciepliński został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego, w 2013 r. – pośmiertnie awansowany na stopień pułkownika.

Uczestników ruchu partyzanckiego określa się też jako „żołnierzy drugiej konspiracji” lub „Żołnierzy Niezłomnych”. Sformułowanie „Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 roku – po raz pierwszy użyto go w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”, zorganizowanej przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim. Jego autorem był Leszek Żebrowski.

info i fot: UMWM

Małopolska - najnowsze informacje