środa, 20 października 2021 14:56

PIT-28 - o czym musimy pamiętać, składając to zeznanie?

Autor Artykuł sponsorowany
PIT-28 - o czym musimy pamiętać, składając to zeznanie?

Podatnicy, którzy rozliczają się z urzędem skarbowym z tytułu osiągniętych dochodów, mają do wyboru kilka formularzy. Jednym z nich jest PIT-28. Dla kogo właściwie jest on przeznaczony i o czym należy pamiętać przy składaniu tego rodzaju deklaracji podatkowej?

Kto składa PIT-28?

Formularz PIT-28 przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy opodatkowują dochody, a właściwie przychody, w formie ryczałtowej. Sam ryczałt od przychodów ewidencjonowanych charakteryzuje się tym, że podstawą opodatkowania są przychody, bez prawa do pomniejszania ich o koszty uzyskania. Deklarację PIT-28 należy złożyć bez względu na to, czy działalność prowadzona jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy też spółki osobowej. Co ważne, PIT-28 składają także osoby, które uzyskują przychody z:

  • najmu, podnajmu, dzierżawy lub poddzierżawy nieruchomości,
  • sprzedaży własnych produktów rolnych lub zwierzęcych, które nie zostały przetworzone sposobem przemysłowym.

PIT-28 - termin składania deklaracji

Zeznanie roczne PIT-28 składamy, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, którego deklaracja dotyczy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ostatni dzień lutego przypada w dzień wolny od pracy. Wtedy też terminem staje się pierwszy dzień roboczy następujący po 28 lub 29 lutego. Warto pamiętać, że PIT-28 w 2022 roku należy rozliczyć nie później, niż do 28 lutego - termin ten przypada bowiem w poniedziałek. O obowiązku złożenia deklaracji do końca lutego powinny pamiętać w szczególności osoby fizyczne, które uzyskują przychody z najmu nieruchomości - zwykle posiadają one dodatkowe źródło dochodów, które rozlicza się później, bo do końca kwietnia danego roku podatkowego.

PIT-28, a ulgi

Podatnicy rozliczający się za pomocą formularza PIT-28, mają prawo do skorzystania z wielu ulg podatkowych. Wśród nich należy wymienić:

  • ulgę rehabilitacyjną,
  • ulgę na internet,
  • ulgę termomodernizacyjną,
  • darowizny przekazane na cele kultu religijnego, pożytku publicznego, krwiodawstwa, walki z COVID-19.

Co więcej, podatnicy mogą odliczyć zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Jeśli dokonują oni wpłat na IKZE, to również mają prawo do odliczenia zapłaconych kwot.

O czym warto pamiętać?

Podatnicy, którzy wybrali ryczałtową formę rozliczania swoich dochodów, nie mają prawa do składania jednej, wspólnej deklaracji wraz z małżonkiem. Nie dotyczy to jednak osób, które składają PIT-28 ze względu na uzyskiwane przychody z najmu nieruchomości, a jednocześnie ich źródłem dochodu jest na przykład umowa o pracę. Wtedy też mają oni prawo do wspólnego rozliczenia, tyle że na innym formularzu PIT. Niestety, podatnikom składającym PIT-28 nie przysługuje również ulga prorodzinna. Mogą oni jednak przekazać 1% podatku na wybraną przez siebie organizację pożytku publicznego. Co ważne, deklarację PIT-28 należy złożyć nawet w przypadku utraty prawa do ryczałtu w trakcie roku podatkowego. W formularzu uwzględnia się wtedy tylko te miesiące, w których rozliczaliśmy się za pomocą ryczałtu.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje