piątek, 22 marca 2024 12:15

Plany dla Górki Narodowej: nowa szkoła podstawowa za cztery lata?

Autor Artykuł partnera
Plany dla Górki Narodowej: nowa szkoła podstawowa za cztery lata?

Górka Narodowa jest obecnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się osiedli w Krakowie. W ostatnich kilku latach oddano tu do użytku ponad 2,5 tys. mieszkań, przybyło też sporo mieszkańców, w tym rodzin z małymi dziećmi. Tymczasem najbliższa jednostka edukacyjno-przedszkolna, od kilku lat działająca na osiedlu Gotyk, krótko po swoim otwarciu nie przyjmowała już nowych uczniów.

Szacuje się, że powstała luka edukacyjna na Górce Narodowej obejmuje około pięciuset dzieci, które muszą dojeżdżać do szkół zlokalizowanych w innych, często znacznie oddalonych, części miasta. Choć temat powstania szkoły pojawia się w mediach i wypowiedziach polityków od kilku lat, to wciąż niewiele się tutaj dzieje. Czy w najbliższym czasie można spodziewać się jakichś postępów w tym obszarze?

Dlaczego plan nie jest jeszcze uchwalony?

Grzegorz Stawowy, radny, który przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, uważa, że prace nad powstaniem szkoły podstawowej i przedszkola na Górce Narodowej nie mogą się rozpocząć z powodu braku planu miejscowego „Górka Narodowa ul. Banacha I, II, III i IV”.

— Plan ten miał być uchwalony jesienią, jednak jak dotąd do tego nie doszło. Podobnie sytuacja prezentuje się w temacie planowanych tu inwestycji drogowych, jak choćby przebudowy ul. Górka Narodowa. W ciągu ostatniego roku do planu miejscowego wprowadzone zostały natomiast tereny sportowe na zachodniej stronie Górki Narodowej. Udało się też uzyskać analizę zasadności dla sporządzenia planu miejscowego dla terenów zielonych w tej części Górki Narodowej – wylicza radny.

Te wszystkie działania zmierzają do umożliwienia budowy obiektu.

Parki Miejskie Górki Narodowej

Przez cały czas trwają też m.in. prace nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Parki miejskie Górki Narodowej”. Jego zadaniem będzie zmiana opisania gruntów zielonych wokół terenu miejskiego, przeznaczonego pod usługi edukacyjne. Wszystko po to, żeby możliwe było zrobienie tu np. ogólnodostępnego parku miejskiego. Tego typu zmiana, nawet jeśli dotyczy ona terenów prywatnych – tak, jak w tym przypadku – daje już możliwość wykupu przez miasto.

Przypomnijmy, że mowa jest wyłącznie o sytuacji, w której miasto, poza wybudowaniem szkoły, będzie chciało stworzyć na Górce Narodowej również infrastrukturę sportową, dom kultury czy plac miejski. Jeśli jednak odejdzie od tej koncepcji i pozostanie przy planie wybudowania samej szkoły i przedszkola, to już teraz dysponuje potrzebnym do tego terenem.

Konieczna przebudowa istniejącego kompleksu

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na Górce Narodowej planowana jest na działce stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, na której obecnie funkcjonuje Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych (przy ul. Górka Narodowa 116). Ponieważ działka jest w całości zabudowana, konieczna jest realizacja dwóch niezależnych inwestycji. — Jako pierwszy musi zostać przebudowany istniejący kompleks budynków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych. Dopiero w drugim etapie będzie mogła być realizowana budowa zespołu szkolno-przedszkolnego – tłumaczy Beata Tracka-Samborska, dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

Od 2022 roku jednostka dysponuje już opracowaną koncepcją wraz z programem funkcjonalno-użytkowym przebudowy obiektów Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych oraz koncepcją architektoniczno-urbanistyczną budowy zespołu szkolno-przedszkolnego. Niestety, aktualnie w budżecie Miasta Krakowa na 2024 rok i w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata następne nie ma zaplanowanych środków finansowych na realizację obu inwestycji, w tym zespołu szkolno-przedszkolnego.

Gdyby jednak udało się uchwalić MPZP przed wakacjami tego roku, wówczas do Budżetu Miasta Krakowa na 2025 rok można byłoby już wpisać zadanie polegające na projektowaniu obiektu i staraniu się o pozwolenie na budowę. Budowa szkoły mogłaby rozpocząć się wtedy jeszcze w 2026 roku. Radni szacują, że przyjmując takie założenia, dzieci mogłyby zacząć uczęszczać do szkoły we wrześniu 2028 roku.

Ciężko udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, z czego wynika powolny przebieg prac nad planem miejscowym dla terenów na Górce Narodowej, gdzie oprócz szkoły i przedszkola miałby powstać również dom kultury. Radny Grzegorz Stawowy już dziś zapowiada, że będzie to jedna z kwestii, które wraz z byłym przewodniczącym Rady Dzielnicy IV Prądnik Biały, Dominikiem Franczakiem, będzie chciał poruszyć podczas konferencji prasowej zaplanowanej na czwartek 28 marca, o godz. 12.00, przy ul. Banacha 31 w Krakowie. — Plan powstania szkoły na Górce Narodowej za cztery lata jest optymistyczny, ale wciąż jak najbardziej realnyzapewnia radny.

Autorem tekstu jest Robert Siemiński.

fot. ZIM

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka