poniedziałek, 12 sierpnia 2019 15:36

Podhale. Które szkoły w pierwszej preferencji wybrali absolwenci podstawówek i gimnazjów?

Autor Mirosław Haładyj
Podhale. Które szkoły w pierwszej preferencji wybrali absolwenci podstawówek i gimnazjów?

9 lipca upłynął termin składania przez absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych potwierdzenia podjęcia nauki w wybranej szkole średniej. Tego dnia, do godziny 15:00, musieli oni dostarczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu kończącego poprzedni stopień edukacji.

Wyniki z nazwiskami uczniów przyjętych do szkół średnich, jak również listy kandydatów nieprzyjętych, zostały podane do wiadomości 10 lipca o godz. 12:00. Do 23 sierpnia potrwa jeszcze rekrutacja uzupełniająca w szkołach dysponujących wolnymi miejscami.

Kłopot z podwójną rekrutacją prowadzoną w tym roku, polegał przede wszystkim na tym, że szkoły średnie musiały utworzyć równoległe klasy dla dwóch roczników – tych które ukończyły trzecią klasę gimnazjum i tych, które zakończyły edukację w ósmej klasie szkoły podstawowej. Taki rozdział spowodowany jest innym programem edukacyjnym realizowanym w poszczególnych systemach. Niestety, nie obyło się bez problemów przy rekrutacji, co widać choćby na podstawie liczby wniosków o wgląd do prac z egzaminu gimnazjalnego. W zeszłym roku do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie takich podań wpłynęło 148. Obecnie ich liczba wyniosła 213. W przypadku egzaminów ósmoklasisty, które w tym roku zostały przeprowadzone po raz pierwszy, liczba podobnych wniosków wyniosła 450. Liczby te, choć dotyczą całego województwa małopolskiego, pokazują, że problem z rekrutacją istniał i przy rekrutacji liczył się każdy punkt.

A które szkoły w  Zakopanem i Nowym Targu cieszyły się największym wzięciem? Z danych opublikowanych na stronie małopolskiego Vulcanu, na której znajdują się informacje dotyczące liczby miejsc i kandydatów składających swoje aplikacje, wynika, że ogółem, w wszystkich szkołach średnich na Podhalu dostępnych było 1798 miejsc, a złożonych podań 1861. Średnio daje to 1,03 osoby na miejsce, a więc można by się pokusić o stwierdzenie, że organizacja rekrutacji do szkół średnich przebiegła bez problemu i absolwenci dostali się do wybranych szkół już za pierwszym podejściem. Takie założenie jest jednak błędne, ponieważ istniały kierunki i szkoły, które cieszyły się szczególnym powodzeniem. Nie mniej powyższa statystyka świadczy o tym, że liczba miejsc przygotowanych w szkołach odpowiada liczbie absolwentów, którzy zakończyli edukację na poziomie gimnazjum i szkoły podstawowej. Poniższe dane i zestawienia zostało opracowane na podstawie liczby chętnych z pierwszej preferencji (pierwszego wyboru, a więc tego „wymarzonego”).

Zakopane. Najpopularniejsze Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. W. Zamoyskiego

Liczba podań z pierwszej preferencji, jaka napłynęła do Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. W. Zamoyskiego, sprawia, że w kategorii popularności zajmuje  ono pierwsze miejsce. Na 158 przygotowanych miejsc w klasach aplikowało 195 chętnych. W czołówce profili, które cieszyły się największym zainteresowaniem znalazły się zawody: Technik informatyk (24 miejsca, 53 aplikacje), Technik żywienia i usług gastronomicznych (32 miejsca, 41 aplikacji ) i Technik organizacji turystyki (32 miejsca, 40 aplikacji). Biorąc pod uwagę średnią liczbę kandydatów pierwsze miejsce także przypada informatyce. W klasach pozostałych specjalności oferowanych przez Technikum Nr 2 uczniowie praktycznie nie mieli problemów z dostaniem się na swój wymarzony kierunek.

W Technikum Nr 1 w ZSB im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem liczba przygotowanych miejsc i kandydatów była praktycznie taka sama i wyniosła ona odpowiednio 64 do 68. Największą liczbą podań cieszyła się klasa Technik architektury krajobrazu w której na 16 miejsc wpłynęło 21 podań.  W klasie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej również zaistniało zjawisko „nadwyżki” aplikacji – na 16 miejsc aplikowało 18 chętnych.

W Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem najpopularniejszym kierunkiem była klasa matematyczno-językowa z rozszerzonym angielskim. Na 32 przygotowane miejsca swoje podanie złożyło 38 kandydatów. W przypadku pozostałych profili takiego problemu nie było, o czym świadczą ogólna statystyka - na 128 licealnych miejsc aplikowało 124 chętnych.

Kandydaci, którzy w pierwszej kolejności wybrali szkołę zawodową także nie mieli problemów z dostaniem się do wybranej klasy. Zarówno w Branżowej Szkole I stopnia dla Młodocianych Pracowników im. Aleksandra Dziedzica (ZSHT w Zakopanem), jak i Branżowej Szkole I stopnia nr 1 (ZSB im. Władysława Matlakowskiego w Zakopanem) liczba podań które spłynęły do poszczególnych klas nie przewyższyła liczby przygotowanych w nich miejsc.

W Branżowej Szkole I stopnia dla Młodocianych Pracowników im. Aleksandra Dziedzica największym zainteresowaniem cieszyły się klasy: wielozawodowa i fryzjer (z językiem angielskim), gdzie kandydowało po 14 podań. W Branżowej Szkole I stopnia nr 1 był to zawód stolarza na który swoje podania złożyło 18 osób.

Nowy Targ. Najtrudniej dostać się było do Technikum Nr 3

Na 120 miejsc przygotowanych w Technikum Nr 3 wpłynęło 195 podań. Tu podobnie jak w Zakopanem, największym wzięciem cieszyła się klasa informatyczna (30 miejsc, 46 podań), drugim pod względem liczby podań okazał się zawód grafika komputerowego (15 miejsc i 38 podań) oraz fotograf (15 miejsc, 36 podań). Wysoką średnią kandydatur miała również klasa  o profilu programista, gdzie na 15 miejsc swoje podanie złożyło równo 30 kandydatów.

Innymi szkołami w których wpłynęło więcej podań w stosunku do liczby miejsc były: I Liceum Ogólnokształcące im. S. Goszczyńskiego i Technikum Nr 1 (w Zespole Szkół Technicznych w Nowym Targu). W ILO miejsc było 240, chętnych 293. W Technikum na 212 przygotowanych miejsc w klasach swoje podania złożyło 227 absolwentów.

Największą popularnością wśród uczniów aplikujących do ILO cieszyła się klasa biologiczno-chemiczna. 43 chętnych ubiegało się o jedno z trzydziestu miejsc w klasie. Niewielu mniej aplikowało do klasy z rozszerzoną historyczno-filologicznej, gdzie na 30 miejsc wpłynęło 41 podań. Z kolei statystycznie największa liczba chętnych była do klasy filologicznej z językami angielskim i hiszpańskim. Tam bowiem, na 16 miejsc wpłynęło 30 podań, a więc praktycznie dwukrotnie więcej.

W Technikum Nr 1 najpopularniejszą klasą była ta o profilu Technik automatyk, do której aplikowało 29 kandydatów na 15 miejsc. Drugie miejsce pod względem popularności zajął zawód  technik elektryk. Do klasy o takim profilu, w której przygotowano 30 miejsc, złożono 44 podania. W przypadku liczby aplikacji do innych klas w tej szkole, ich liczba była albo równa, albo minimalnie mniejsza.

Innymi szkołami w Nowym Targu, w której liczba podań przekroczyła liczbę miejsc były Technikum w ZSCKR w Nowym Targu i II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2. Tam statystyka przedstawiała się następująco: w II Liceum na 150 miejsc kandydowało 177 chętnych, natomiast w Technikum na 120 miejsc zgłosiło się 130 kandydatów.

W przypadku tej pierwszej szkoły najpopularniejsza okazał się klasa o profilu humanistycznym – historyczno-filologicznym z rozszerzonym językiem angielskim. Na 30 miejsc swoją kandydaturę zgłosiło 52 absolwentów. Liczba podań przekroczyła liczbę miejsc także w klasach matematyczno-informatycznej i biologiczno-chemicznej. W obu przypadkach były to 4 aplikacje więcej – na 30 miejsc zgłosiło się 34 uczniów.

W Technikum w ZSCKR najpopularniejszym okazał się zawód Technik żywienia i usług gastronomicznych – na 24 miejsca aplikowało 42 kandydatów. Na drugim miejscu uplasował się Technik weterynarii, gdzie do 24-osobowej klasy swoje oddania złożyło 33 absolwentów.

W pozostałych szkołach z Nowego Targu uczniowie nie mieli problemów z zakwalifikowaniem się do wybranych klas.


Powyższe dane pokazują, że największą popularnością cieszyły się kierunki ścisłe (matematyka, chemia, biologia) i inżynieryjne, które w przyszłości mogą zaprocentować otrzymaniem pracy w najbardziej opłacalnych dziedzinach związanych z przemysłem, automatyką, informatyką i programowaniem. Stosunkowo duże zainteresowanie usługami (zwłaszcza hotelarskimi i gastronomicznymi) pokazuje, że młodzież szuka szkół dających im wraz z maturą możliwość zdobycia pracy w dobrze prosperującym sektorze, w którym nie ma problemu z zatrudnieniem. Zainteresowanie klasami o profilu humanistycznym, zwłaszcza historycznym, jest dowodem na duże zainteresowanie studiami prawniczymi i zdradza ambicję przyszłych maturzystów do kandydowania na studia o tym kierunku.

Podhale - najnowsze informacje