piątek, 5 kwietnia 2024 08:00

Podsumowanie kadencji 2018-2024. „Dobre zarządzanie powiatem, to zarządzanie oparte na wiedzy”

Autor Artykuł sponsorowany
Podsumowanie kadencji 2018-2024. „Dobre zarządzanie powiatem, to zarządzanie oparte na wiedzy”

Kadencja 2018-2024 Zarządu Powiatu Wielickiego była okresem intensywnych inwestycji i modernizacji, które znacząco wpłynęły na jakość życia mieszkańców oraz infrastrukturę regionu. Nie można również zapomnieć o finansach powiatu, które uległy dużej poprawie.

Kadencja 2018-2024 była dla Powiatu Wielickiego czasem dynamicznego rozwoju i znaczących inwestycji, które odmieniły oblicze regionu. Ważny krok w kierunku poprawy warunków edukacyjnych dla młodzieży stanowi rozbudowa Zespołu Szkół w Gdowie.

Wicestarosta Henryk Gawor zainaugurował otwarcie nowej hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Matejki w Wieliczce, dostarczając młodzieży lepsze możliwości do uprawiania sportu i rozwijania swoich pasji. Sama hala była wybudowana w ekspresowym tempie, a dwie kondygnacje parkingu podziemnego, boisko z trybunami i dodatkowe boisko na dachu rozwiązuje wiele problemów wielickiej szkoły i jej mieszkańcom.

Członek zarządu Anna Ślusarek miała zaszczyt prezentować nowo zbudowany ośrodek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR), wskazując na zwiększenie dostępności usług socjalnych i wsparcia dla potrzebujących rodzin.

Tomasz Broniowski, również członek zarządu, podkreślił znaczenie nowej komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce, która wzmocniła bezpieczeństwo i reagowanie na sytuacje kryzysowe w powiecie. Budowa nie mogła by się odbyć bez dobrej współpracy starostwa, skarbu państwa oraz Kopalni Soli Wieliczka S.A, dzięki którym udało się pozyskać grunty niezbędne do budowy siedziby komendy PSP, Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego oraz w przyszłości komendy powiatowej policji oraz budynku Starostwa Powiatowego w Wieliczce.

Stanisław Kyrc omówił realizowane inwestycje drogowe, w tym umocnienie osuwiska w Łazanach, co podnosi jakość i bezpieczeństwo lokalnej infrastruktury drogowej. Wiele dróg w powiecie zostało zmodernizowanych, poszerzonych o chodnik dla pieszych co zdecydowanie poprawiło bezpieczeństwo mieszkańców

Podsumowując, kadencja 2018-2024 była okresem, w którym Zarząd Powiatu Wielickiego z sukcesem realizował kluczowe projekty inwestycyjne, mające na celu nie tylko poprawę jakości życia mieszkańców, ale także rozwój i modernizację regionu. Dzięki tym działaniom Powiat Wielicki stał się miejscem lepszym do życia, pracy i edukacji.

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka