piątek, 27 marca 2020 06:30

Pół miliona złotych dla szpitala w Proszowicach

Autor Manuel Langer
Pół miliona złotych dla szpitala w Proszowicach

Zarząd Powiatu Proszowickiego przekazał w trybie  pilnym kolejne wsparcie finansowe dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki  Zdrowotnej w Proszowicach. W dniu w dniu 25 marca br. Szpital otrzymał środki w  wysokości 500.000,00 złotych z przeznaczeniem na zabezpieczenie najpilniejszych  potrzeb, wynikających z ogłoszonego stanu pandemii.

Grzegorz Pióro
Przewodniczący Zarządu  Powiatu Proszowickiego

Foto: Arkadiusz  Fularski

Proszowice - najnowsze informacje