środa, 25 marca 2020 13:34

Pomoc medyczna dla mieszkańców gminy i miasta Proszowice

Autor Manuel Langer
Pomoc medyczna dla mieszkańców gminy i miasta Proszowice

Porady  w przychodniach udzielane są głównie telefonicznie. W uzasadnionych  przypadkach po rozmowie z lekarzem pacjenci przyjmowani są pojedynczo  w wyznaczonych godzinach.

Lekarz udzielający TELEPORADY na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia  pacjenta ma możliwość wystawienia zwolnienia lekarskiego.

Niepubliczny Leczniczo-Profilaktyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ASKLEPIOS

Bobin 91,

32-100 Proszowice

12 386 65 55

Poniedziałek-piątek
8.00-16.00

Niepubliczny Leczniczo-Profilaktyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE s.j.

Proszowice

ul. 3 Maja 70,

32-100 Proszowice

12 386 16 71

Poniedziałek- piątek

8.00-18.00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DUOMED Spółka z o.o.

Proszowice

ul. Kopernika 13,

32-100 Proszowice

12 386 51 32

Poniedziałek- piątek

8.00-18.00

Niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej MEDIMAR

Kościelec 44,

32-100 Proszowice

12 386 70 10

Poniedziałek- piątek

8.00-16.00

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

Proszowice

ul. Kopernika 13,

32-100 Proszowice

12 386 51 05

Czynne całą dobę

Opieka całodobowa dla mieszkańców powiatu Proszowickiego

Zgodnie z Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie schematu POZ
KAŻDEMU pacjentowi,  również bez cech infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza  Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Nocnej i Świątecznej Opieki  Zdrowotnej najpierw należy udzielić TELEPORADY.

Każdy pacjent przed wizytą lekarską jest zobowiązany uzyskać teleporadę.

Ambulatorium Opieki Całodobowej nr telefonu 12 386 51 31,12 386 52 29 czynne od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego od poniedziałku do piątku, w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8.00 do godz. 8.00 dnia następnego.
Pod tymi numerami pacjent może uzyskać wszelkie informacje, który lekarz przyjmuje
w danym dniu, a także poprosić o kontakt telefoniczny z lekarzem.

Świadczenia  POZ poza godzinami pracy Ośrodków dla pacjentów zamieszkałych na  terenie Powiatu są realizowane w Ambulatorium Opieki Całodobowej Izby  Przyjęć Szpitala w Proszowicach. Z usług Ambulatorium Opieki Całodobowej  mogą również korzystać pacjenci, którzy w danej chwili znaleźli się na  terenie Powiatu a stan ich zdrowia wymaga pomocy medycznej.Od  poniedziałku do piątku w godz. od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego  oraz w soboty niedziele, święta oraz w dni ustawowo wolne od pracy od  godz. 8.00 do 8.00 dnia następnego.

W ramach opieki całodobowej pacjent może korzystać z pomocy lekarza internisty, chirurga, pielęgniarki w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia, nagłym pogorszeniu stanu zdrowiaw wyznaczonych godzinach tj. od poniedziałku do piątku od godz.18.00 do 22.00

Ambulatorium opieki całodobowej udziela pomocy doraźnej, nie zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorych.

Poradnia Specjalistyczna

SP ZOZ wprowadził również możliwość konsultacji telefonicznej z lekarzami pracującymi
w poradni specjalistycznej.

Z teleporady mogą skorzystać wszyscy pacjenci zarejestrowani na konkretny termin wizyty,
a nie pacjenci wymagający osobistego kantaku z lekarzem tj. wystawienie zwolnienia lekarskiego L4 oraz e- recepty.

Chęć skorzystania z teleporady należy zgłaszać telefonicznie w dniu wizyty pod numerem telefonu: 12 386 52 31 w godz. 7.30 do 17.30

Lekarz będzie kontaktować się w godzinach przyjmowania w poradni.

Pacjenci  z objawami infekcji górnych dróg oddechowych (m.in. kaszel, katar,  gorączka) oraz podejrzani o zakażenie koronawirusem SARS CoV-2, nie  powinni zgłaszać się na planowane wizyty w Poradniach Specjalistycznych.  Termin wizyty należy przełożyć TELEFONICZNIE (nr 12-386-52-31)

Aktualne informacje na temat zdrowia związane z koronawirusem w Gminie Proszowice dostępne są na stronie: https://zdrowie.proszowice.pl/

INfo/foto: UGIMP, Tomasz Świstak

Proszowice - najnowsze informacje