piątek, 19 lipca 2019 06:00

Potomek słynnego cadyka u prezydenta Nowego Sącza

Autor Marzena Gitler
Potomek słynnego cadyka u prezydenta Nowego Sącza

10 lipca prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel spotkał się z rabinem sądeckim Joelem Halberstamem, założycielem Fundacji Bonei Sanz i jego ojcem. Dzięki Fundacji Bonei Sanz wyremontowano ohel cadyka, zbudowano mykwę a wkrótce ruszy remont Wielkiej Synagogi na ul. Berka Joselewicza.

Joel Halberstam jest potomkiem sądeckiego cadyka Chaima Halberstama. Pochodzący z Tarnogrodu Halberstam w 1830 roku został rabinem w Nowym Sączu, którą to funkcję pełnił do końca życia. Założył jesziwę będącą jedną z głównych uczelni talmudycznych Galicji. Swoje nauki zawarł w cyklu Diwrej Chaim (hebr. Słowa Chaima) zawierającym przepisy z zakresu prawa rozwodowego i czystości rytualnej, responsy talmudyczne oraz zbiór kazań. Charyzmatyczny rabin został założycielem chasydzkiej dynastii Sanz, protoplastą dynastii Bobow, Gribow, Gorlic, Klausenberg i Żmigrod, które otaczają go kultem i żyją według jego nauk. Chaim Halberstam zmarł 19 kwietnia 1876  w Nowym Sączu i został pochowany w ohelu na cmentarzu żydowskim przy ulicy Rybackiej. Na jego grób przybywa co roku około 50 tysięcy osób, w tym wielu pielgrzymówk żydowskich z całego świata.

Chaim Halberstam był założycielem dynastii cadyków Sanz. Jego synowie przewodzili wspólnotom chasydów w innych miastach - Ezechiel Szraga w Sieniawie, Baruch w Gorlicach, Dawid w Chrzanowie. Dynastię cadyków w Nowym Sączu kontynuowali kolejno: Aaron (1826-1903), Mosze (zm. 1906), zięć Chaima Icchak Tobiasz z Głogowa Małopolskiego (zm. 1927), Józef Menachem (zm. 1935). Ostatniego sądeckiego cadyka Mordechaja Zeewa Halberstama w 1942 roku zamordowali naziści.

Charakterystyczną cechą chasydów z Sącza było ultrakonserwatywne podejście do spraw religijnych oraz skromny, wręcz ascetyczny styl życia.

W trakcie spotkania Rabin Joel Halberstram, przedstawił szczegóły działalności Fundacji Na Rzecz Rozwoju Kultury Żydowskiej Bonei Sanz, która opiekuje się cmentarzem oraz synagogą mieszczącą się przy ulicy Berka Joselewicza. Fundacja naprzeciwko cmentarza przy ulicy Rybackiej wybudowała Dom Pielgrzyma, który prowadzi kuchnię koszerną i posiada basen rytualny zwany „mykwą”.

inf. i foto: UMNS

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje