piątek, 23 sierpnia 2019 14:25

Powiat krakowski, a niebawem Oslo – śpiewanie nie ma granic

Autor Anna Piątkowska-Borek
Powiat krakowski, a niebawem Oslo – śpiewanie nie ma granic

Za nami niesamowite koncerty w ramach „Śpiewania bez Granic”. Najpiękniejsze arie operowe i dzieła chóralne można było usłyszeć na Zamku w Rudnie, w Klasztorze oo. Karmelitów Bosych w Czernej czy na krzeszowickim rynku. Teraz artyści przygotowują się do wyjazdu do Norwegii, gdzie zaprezentują m.in. patriotyczną twórczość Stanisława Moniuszki.

Brzmienia najpiękniejszych arii operowych czy dzieł chóralnych po raz kolejny mogliśmy usłyszeć podczas koncertów Międzynarodowych Integracji Wokalnych Śpiewanie bez Granic – Sang over Grense – z udziałem zespołu integracyjnego, składającego się z wybitnych artystów światowych scen operowych, jak i ludzi, którzy nie zajmują się zawodowo śpiewem, ale kochają muzykę.

Integrowanie muzyczne, międzykulturowe, międzypokoleniowe – to główny cel muzycznego przedsięwzięcia, obejmującego warsztaty wokalne i koncerty.

– Bardzo ważnym elementem integracji międzynarodowej jest szerzenie muzyki polskiej i kultury lokalnej poprzez wspólne śpiewanie wraz z osobami zza granicy dzieł w języku polskim, w tym np. Stanisława Moniuszki, w dwusetną rocznicę jego urodzin. Projekt otwarty jest tak naprawdę na każdego, kto kocha muzykę i kocha śpiew, bez względu na wiek, pochodzenie czy wykształcenie i doświadczenie muzyczne – mówią realizatorzy projektu.

Śpiewanie bez Granic jest rezultatem współpracy dwóch niezależnych stowarzyszeń, tj. polskiego Scena Kultury Wokalnej Śpiewanie bez Granic oraz norweskiego POLSK NORSK KULTURFORHOLD „SAMHOLD”.

– W założeniu projekt miał skupiać się głównie na społeczności norweskiej oraz polskiej, jednak idea rozrosła się na tyle, że w tym roku mogliśmy cieszyć się wykonaniami solistów i chórzystów z m. in. Niemiec, Włoch, Ukrainy, Izraela czy właśnie Norwegii. Polska część zespołu pochodziła głównie z gminy Krzeszowice – podsumowuje Stowarzyszenie Scena Kultury Wokalnej Śpiewanie bez Granic.

Na scenie wystąpiło ponad 50 artystów, w tym tacy znakomici soliści jak: Katarzyna Haras, Julia Iwaszkiewicz, Dorota Dobrolińska-Struck, Oksana Myronchuk, Joanna Święszek, Joanna Petryka Wawrowska, Milena Sołtys-Walosik, Nathalie Rothenberg, Alina Keitlin, Helena Plotkin, Luca Tamani, Katarzyna Syguła, Tomasz Wnuk czy Krzysztof Aureliusz Łuczyński. Zespołem zadyrygowała Małgorzata Tęczyńska-Kęska. Arie i utwory chóralne wybrzmiały natomiast przy akompaniamencie dwóch pianistów – Sławomira Kokoszy oraz Mateusza Lasatowicza.

– Projekt ma duże znaczenie dla społeczności, bo ma i walor integracji kulturowej – międzynarodowej, walor kulturalny, a także promuje działania naszej lokalnej ziemi okolic Krakowa również za granicą – podkreśla Justyna Skowronek ze Stowarzyszenia Scena Kultury Wokalnej Śpiewanie bez Granic.

Sześć niezwykłych koncertów

W ramach tegorocznej edycji Sang over Grense, czyli Śpiewania bez Granic odbyło się sześć koncertów najpiękniejszych arii operowych i szlagierów chóralnych (m. in. koncert na Zamku w Rudnie w ramach obchodów 700-lecia Tenczynka pt. „Zwiedzanie Zamku z Operą”, koncert w Klasztorze oo. Karmelitów Bosych w Czernej „Koncert Finis – Musica Sacra w operze i świątyni”, koncert „Niedziela dla Seniora na 700-lecia Tenczynka – operowe perły integracji wokalnej – śpiewanie bez granic” na rynku w Krzeszowicach).

W repertuarze znalazły się zarówno dzieła sakralne (m. in. W. A. Mozart – Laudate Dominum, G. Puccini – Agnus Dei, S. Moniuszko – Kyrie z Mszy Es dur), jak i najbardziej znane arie operowe (V. Bellini – Casta Diva z opery Norma, G. Verdi – Brindisi z opery Traviata, G. VerdiVa Pensiero z opery Nabucco).

Patriotyczne występy poza granicami Polski

– Podobnie jak w listopadzie ubiegłego roku, zespół planuje wyjazd do Oslo. Tym razem wyjazd szczególny, bo z repertuarem pieśni patriotycznych. Jest to niezwykła okazja do tego, by uczcić Dzień Niepodległości wraz z Polakami mieszkającymi w Norwegii, a także do tego, by podzielić się naszą historią poza granicami Polski – informuje Stowarzyszenia Scena Kultury Wokalnej Śpiewanie bez Granic.

W Oslo planowane są koncerty patriotyczne, przede wszystkim z prezentacją twórczości Stanisława Moniuszki, którego muzyka w sposób wybitny i wyrazisty ukazuje polski charakter i kulturę. Przypomnijmy – w 2019 roku mija 200. rocznica urodzin kompozytora.

– Wyjazd do Oslo ma być kolejnym etapem integracji wokalnej i międzynarodowej, dzięki której Polacy mieszkający w Norwegii uzyskają możliwość zetknięcia się ze swoją rodzimą muzyką patriotyczną – podkreśla Justyna Skowronek ze Stowarzyszenia Scena Kultury Wokalnej Śpiewanie bez Granic.

Dodatkowo wydarzenie to stworzy pole nie tylko do konfrontacji, ale także do wymiany doświadczeń pomiędzy artystami z różnych kręgów kulturowych.

Fot. Stowarzyszenie Scena Kultury Wokalnej Śpiewanie bez Granic

Powiat krakowski - najnowsze informacje