środa, 8 maja 2024 14:30

Pamiętali o Tadeuszu Kościuszce. W Bosutowie to kawał tradycji

Autor Norbert Kwiatkowski
Pamiętali o Tadeuszu Kościuszce. W Bosutowie to kawał tradycji

Minęło 230 lat od czasu, gdy w Bosutowie (gmina Zielonki) stacjonowały wojska insurekcyjne na czele z samym Tadeuszem Kościuszką. 4 maja po raz kolejny uczczono to historyczne wydarzenie.

Już na wstępie powitano gości oraz wręczono podziękowania wójtowi Bogusławowi Królowi, za 25 lat pełnienia tej funkcji oraz za dobrą współpracę z mieszkańcami. W dalszej kolejności dr hab. Mateusz Wyżga prof. UKEN w Krakowie wygłosił prelekcję.

Po wykładzie odbyła się msza święta, która celebrował ks. Wojciech Warzecha, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli w Węgrzcach. Podczas celebracji poświęcono odrestaurowany obelisk.

Organizatorami wydarzenia było Sołectwo Bosutów-Boleń, Koło Gospodyń Wiejskich w Bosutowie-Boleniu oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Bosutowie.

Pierwotnie obelisk został wzniesiony w 1894 r., w 100-rocznicę bitwy pod Racławicami z inicjatywy biskupa Władysława Bandurskiego (1865-1932). Został on zdewastowany przez nazistów. Po wojnie, w 1946 roku został wyremontowany. Pomimo tego, przez lata ulegał erozji pod wpływem warunków atmosferycznych, a wraz z końcem listopada 2023 roku został odrestaurowany, odzyskując utracone wartości estetyczne.

Foto: Gmina Zielonki

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje

Rozrywka