niedziela, 4 sierpnia 2019 10:46

Powiat Mielecki otrzymał 1,3 mln zł na usuwanie skutków ostatniej powodzi

Autor Marzena Gitler
Powiat Mielecki otrzymał 1,3 mln zł na usuwanie skutków ostatniej powodzi

Powiat Mielecki otrzymał wsparcie na usuwanie skutków majowej powodzi. Promesę na 1,3 mln zł przekazała 29 lipca wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Niekorzystna sytuacja hydrologiczno-meteorologiczna, która miała miejsce w trzeciej dekadzie maja br. doprowadziła do powodzi na części obszaru województwa podkarpackiego. W wyniku intensywnych opadów deszczu i utrudnionego spływu wód z obszarów równinnych doszło do podtopień budynków i zniszczeń w infrastrukturze komunalnej. Szczególnie trudna sytuacja miała miejsce na terenie powiatów położonych w zlewni Wisłoki.

Z uwagi na pilną potrzebę naprawy części infrastruktury, która w obecnym stanie zagraża bezpiecznemu i normalnemu użytkowaniu, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał kolejne już w tym roku promesy na realizację zadań w tym zakresie. Promesy przekazała 29 lipca wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. wręczyła kolejne w tym roku promesy na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i będą przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku tegorocznych zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Decyzją Ministra dotacje przyznane zostały powiatowi mieleckiemu – na realizację 4 zadań w wysokości 1 324 000 zł. Środki orrzymała też Gmina Dębica na realizację 5 zadań w wysokości 1 381 000 zł oraz Gmina Majdan Królewski – na jedno zadanie w wysokości 264 000 zł.

inf. i foto: UW w Rzeszowie

Mielec - najnowsze informacje