czwartek, 10 listopada 2022 13:31

Powiat Myślenice: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności w dziedzinie elektroniki

Autor Głos 24
Powiat Myślenice: Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności w dziedzinie elektroniki

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnego przygotowania i  realizacji projektu.

Powiat Myślenicki ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektroniki” – konkurs „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, w Komponencie A „Odporność i konkurencyjność gospodarki,” jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.”

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.malopolska.pl/spmyslenice

Cele i zakres działań zawarte są w regulaminie Konkursu znajdującym się na stronie internetowej: https://www.frse.org.pl/kpo-bcu-informacje-o-naborze

Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru umieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Myślenickiego.

Myślenice - najnowsze informacje