poniedziałek, 21 września 2020 11:17

Powiat myślenicki. Powiat wesprze dzieci z pieczy zastępczej

Autor Wiktoria Mitura
Powiat myślenicki. Powiat wesprze dzieci z pieczy zastępczej

Powiat myślenicki dołączył do Projektu Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. W ramach projektu powiat otrzymał środki finansowe, które przeznaczy na zakup laptopów oraz środki ochrony indywidualnej.

Powiat myślenicki w ramach przystąpienia do programu otrzymał dofinansowanie w wysokości 34 975 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup 7 laptopów oraz środki ochrony indywidualnej dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i palcówkach na terenie powiatu, czyli w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Caritas Archidiecezji Krakowskiej typu socjalizacyjnego w Lubniu oraz w w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Caritas Archidiecezji Krakowskiej typu rodzinnego w Nowej Wsi (gm. Dobczyce).

Projekt Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  w okresie epidemii COVID-19 jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój na lata 2014-2020 w ramach działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Myślenice - najnowsze informacje